Jämställdhet gynnar din hälsa

HÄLSA

Den som arbetar på en jämställd arbetsplats, där löner och uttag av föräldraledighet är lika för båda könen, löper lägre risk än andra yrkesverksamma att drabbas av psykiska besvär som oro, ängslan eller ångest.

Det gäller både män och kvinnor, visar en ny svensk avhandling som doktoranden Sofia Elwér gjort.

Källa: Umeå universitet

Wellness