Att tiga är guld

Du som är ”tyst” – upptäck dina starka sidor!

HÄLSA

Vi matas ständigt med ett ideal i form av en extrovert person som utan problem pratar inför folk, älskar att mingla och jobba i grupp.

Men det är hög tid att inse styrkorna hos dig som är introvert. Wellness förklarar varför du som är ”tyst” briljerar.

I dag är introversion – och de närliggande egenskaperna känslighet, allvarsamhet och blyghet – ett andra klassens personlighetsdrag, medan extraversion är ett personlighetsdrag med oerhörd attraktionskraft.

Det menar Susan Cain, författare till boken ”Tyst – De introvertas betydelse i ett samhälle där alla hörs och syns”. Hon skrev boken för att lyfta fram den roll som introverta personer spelar i vårt samhälle, där egenskaper som att vara extrovert, och vältalig värderas högst i alla sammanhang.

Och det utåtriktade idealet är inget nytt.

– Vi kan faktiskt spåra vår beundran för det extroverta tillbaka till grekerna, som skattade talekonsten högt, och till romarna som såg förvisning från staden med dess myllrande sociala liv som det värsta straffet av alla.

Fortfarande får vi ofta höra saker som att det är bra att vara framåt och i jobbannonser rankas egenskaper som ”social kompetens” högt. En person som pratar snabbt och mycket uppfattas ofta som mer kompetent och sympatisk än en person som pratar långsammare och mindre. På arbetsplatser är det i dag dessutom vanligt att jobba i öppna kontorslandskap som förväntas öka de anställdas kreativitet och arbete i team har blivit norm.

Det är arbetssätt som på många sätt passar de som identifierar sig som extroverta – men som kan framstå som rena mardrömmen för introverta. De föredrar att arbeta självständigt och i avskildhet – och det gör de enligt Susan Cain rätt i! För sanningen är att en lång radda innovationer, idéer och konstnärliga verk inte hade uppkommit om det inte var för de introverta personer som metodiskt, övertänkt och fokuserat jobbat fram dem. Ofta i koncentrerad avskildhet från andra personer.

Koncentration = prestation

Från relativitetsteorin och gravitationsteorin, via de klassiska tonerna i Chopins nocturner och filmmagin i ”E.T”, till internets mest kända sajt Google och de populära Harry Potter-böckerna – hur skulle världen te sig utan allt detta?

Ett annat exempel på introvert briljans är Steve Wozniack, mannen som konstruerade den första persondatorn för Apple. Hans uppfinning arbetades inte fram i ett socialt samspel i ett öppet kontorslandskap, utan i första hand när han arbetade självständigt och i avskildhet. Han har själv sagt så här:

”De flesta uppfinnare och tekniker jag träffat är som jag – de är tillbakadragna och lever sina liv i huvudet. /…/ Jag tror inte det finns något revolutionerande som har uppfunnits i grupp”.

Och Wozniack får stöd av forsningspsykologen Anders Ericsson som menar att det bara är när man är ensam som man koncentrerat kan ägna sig åt målmedveten träning, vilket kan vara nyckeln till extraordinära prestationer.

Var trogen dig själv

På det privata och sociala planet då? Enligt Susan Cain handlar introversion då om att hellre ägna sin tid åt att umgås med de allra närmaste än att mingla i stora sällskap, om att lyssna mer än att prata, om att ogilla småprat men uppskatta djupa diskussioner och om att tänka efter innan man pratar.

Så du som är ”tyst”, upptäck och ta till vara på dina starka sidor! Du är uthållig och ihärdig nog att kunna lösa komplexa problem och har en hel del gemensamt med några av världens främsta uppfinnare och skapare!

Glöm inte heller: om du uppskattar djup, känn dig då inte tvingad att sträva efter bredd. Om du hellre gör en sak åt gången än flera samtidigt – stå på dig! Tycker du om att jobba lugnt och målmedvetet? Låt då inte andra få dig att tro att du måste skynda dig. Var trogen dig själv. Och ”Enjoy the silence”!

Lurar – oumbärliga för introverta i kontorslandskap.

Introvert eller extrovert?

Introverta personer känner igen sig i egenskaper som:

eftertänksam, intellektuell, litterär, försynt, sensitiv, seriös, begrundande, lyhörd, inåtvänd, mjuk, stillsam, blygsam, ensamhetssökande, tillbakadragen, försiktig, känslig.

Extroverta personer hör till motpolen, en person som är:

spirituell, oreserverad, social, sällskaplig, livlig, dominant, bestämd, aktiv, riskbenägen, tålig, utåtriktad, lättsam, oförskräckt och obesvärad i strålkastarljuset.

Är det inte helt solklart vilken människotyp du är, extrovert eller introvert? Det är inte så konstigt om du är osäker. Carl Jung, den berömde psykoanalytikern, formulerade det så här: ”Det finns inga renodlade introverta eller extroverta. En sådan människa skulle vara intagen på mentalsjukhus”.

En introvert person är inte per automatik blyg. Blyghet handlar om en rädsla för att bli avvisad eller förödmjukad av andra. Att vara introvert handlar mer om att inte trivas i miljöer som är överstimulerande.

I stora delar av Asien värdesätter man traditionellt sett egenskaper som: lågmäldhet, ödmjukhet och lyhördhet högt, vilka främjar gruppens sammanhållning. Västerlänningar däremot premierar framåtanda och verbal förmåga, egenskaper som främjar individualitet.

De som vet pratar inte. De som pratar vet inte.”

 Ordspråk av den kinesiske filosofen Lao Zi

FRAMGÅNGSRIKA OCH KÄNDA INTROVERTA PERSONER:

Isaac Newton (utvecklade gravitationsteorin)

Steven Spielberg (filmmakare, skaparen av ”E.T.”)

Frédéric Chopin (tonsättare)

J.K Rowling (författaren till Harry Potter)

Albert Einstein (utvecklade relativitetsteorin)

Larry Page (en av två grundare av Google)

CAROLINA CHREISTI ERIKSSON

ARTIKELN HANDLAR OM