Studie: Många hindras av sina kroppar

HÄLSA

Missnöje med den egna kropp­en är ett av de största hindren i livet, enligt en ny rapp­ort från University of the West of England.

Foto: Thinkstock

Deras studie visar att oro för hur den egna kroppen ser ut ibland hindrar såväl kvinnor som flickor att gå till jobbet eller skolan.

Osäkerheten över våra utseenden blir även ett socialt hinder och bidrar till mental och fysisk ohälsa, rapp­orterar studien.

Petra Weiss

ARTIKELN HANDLAR OM