Särskilda villkor för användning av Viktklubb

Genom att bli medlem i Viktklubb.se accepterar du och godkänner dessa villkor.

VIKTKLUBB.SE

Viktklubb.se är en tjänst som Aftonbladet erbjuder. Den närmare omfattningen av och innehållet i Viktklubb.se framgår av beskrivning på www.viktklubb.se. Genom att bli medlem och betala din abonnemangsavgift för Viktklubb.se får du som är över 18 år tillgång till de tjänster som Viktklubb.se erbjuder under den tid abonnemanget löper.

MEDLEMSKAP OCH ABONNEMANG

Du blir medlem i Viktklubb.se genom att fylla i ett registreringsformulär och betala abonnemangsavgiften. Direkt efter registreringen får du en bekräftelse på ditt köp, dels på skärmen och dels via e-post. Har du betalat med kort innehåller bekräftelsen även uppgifter om din betalning. Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan. Om du tror att någon kan ha fått reda på ditt lösenord och användarnamn, hör av dig till Viktklubb:s kundtjänst. Aftonbladet har rätt att utan ditt samtycke, helt eller delvis, överlåta rättigheter och skyldigheter hänförliga till Villkoren och/eller Viktklubb.se.

ÅLDERSGRÄNS

Du måste ha fyllt 18 år för att bli medlem i Viktklubb.se.

ANSVAR

Viktklubb.se kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av ditt användarnamn och lösenord. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas Viktklubb.se och/eller dess samarbetspartners på grund av att någon obehörig använder ditt användarnamn och lösenord. Viktklubb.se är inte skadeståndsskyldigt för skada, förlust eller obekvämlighet förknippad med eventuell fördröjning, avbrott eller utebliven leverans av data i tjänsten.

MEDICINSKT ANSVAR

Viktklubb.se har utvecklats tillsammans med läkare och näringsexperter men är ingen medicinsk organisation. Viktklubbs information (texter, bilder och innehåll i övrigt) skall inte tolkas som ett substitut för läkares eller annan specialists råd, utvärdering eller behandling.

HÄLSOTILLSTÅND

Vi rekommenderar inte att du är medlem i Viktklubb.se om du är underviktig, sjuk eller gravid. Har du ett BMI (Body Mass Index) under 20 kan vi inte bevilja dig ett medlemskap. Viktklubb.se råder inte den som ammar att gå ner i vikt. Däremot kan den som ammar nyttja Viktklubbs tjänst "hålla vikten" under amningsperioden. Om det med hänsyn till ditt hälsotillstånd inte är lämpligt med viktminskning får du inte vara medlem i Viktklubb.se. Aftonbladet uppmuntrar dig att konsultera läkare innan du påbörjar ett program för att gå ned i vikt.

GARANTI

De metoder som Viktklubb.se använder sig av är sådana som i forskning har visat sig ge goda resultat på de områden de är avsedda för. Vår viktgaranti ger dig ett års gratis medlemskap om du inte lyckas gå ner i vikt med hjälp av Viktklubb. För att viktgarantin ska gälla, måste du ha gått ner mindre än 0,3 kg i veckan under de första åtta veckorna som medlem. Du ska varje dag ha följt våra rekommendationer och fyllt i loggboken (mat och motion) under perioden.

ABONNEMANGSAVGIFT

Vid var tid gällande abonnemangsavgift framgår på www.viktklubb.se. De priser som anges inkluderar moms.

Aftonbladet har rätt att när som helst ändra abonnemangsavgifterna. Så länge ditt abonnemang löper under bindningstid så påverkas du inte av en eventuell prisändring. När ditt abonnemang passerat bindningstiden meddelas eventuella prisförändringar till din senast uppgivna e-postadress senast en månad innan ändringen börjar gälla.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

Ditt abonnemang i Viktklubb.se gäller från och med den dag som framgår av din köpbekräftelse, under hela bindningstiden och därefter tills vidare med löpande månadsbetalning, till dess du själv säger upp abonnemanget. Du är förbunden att betala din medlemsavgift under abonnemangets hela bindningstid.

Om du vill avsluta ditt abonnemang så behöver du säga upp det, via "Kontoinställningar" på Viktklubb.se. Du hittar ditt genom att klicka på ditt namn uppe i högra hörnet inne på Viktklubb.se. Klicka på ditt namn och välj Kontoinställningar. Klicka sedan på fliken Prenumeration och välj aktuellt abonnemang. Då kan se det datum då du tidigast kan säga upp ditt abonnemang. Samt knappen för att stänga av det löpande abonnemanget.

Har du valt att betala hela abonnemangsperioden direkt med en klumpsumma så kan du tidigast säga upp ditt abonnemang 48 timmar efter genomfört köp. Har du valt månadsvis betalning så kan du tidigast säga upp din prenumeration 48 timmar innan bindningstidens slut, då du förbundit dig att betala hela bindningstiden.

Har ditt abonnemang gått över till löpande månadsbetalning efter att den ursprungliga bindningstiden gått ut så kan du säga upp senast 48 timmar innan nästa månadsdebitering.

Efter att du genomgått vår uppsägningsenkät kommer du få ett mejl med bekräftelse på att ditt abonnemang är uppsagt.

Abonnemanget avslutas i och med att senast betalda period löper ut.

Viktklubb.se återbetalar inte redan erlagda eller fakturerade abonnemangsavgifter.

Vid problem med, eller frågor om uppsägning vänligen kontakta kundcenter. Det är upp till varje medlem att säkerställa att han/hon fått sin uppsägning bekräftad.

Viktklubb.se har rätt att utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren eller om Viktklubb.se har skäl att anta att så är fallet.

ÅNGERRÄTT

Du har rätt att frånträda avtalet avseende ditt medlemskap i Viktklubb.se inom 14 dagar från den dag du registrerade dig som medlem. Rätten att ångra ditt köp gäller endast under förutsättning att du under denna period inte börjat använda tjänsten dvs. inte har matat in några data. Meddelande om utövande av ångerrätten skall skickas med e-post till kundcenter, adressen hittar du sist i villkoren. Eventuella inbetalda avgifter kommer att betalas tillbaka inom 30 dagar. Utebliven betalning godtas ej som uppsägning.

ANVÄNDNING AV TJÄNST MM

Viktklubb.se får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. Du får inte använda Viktklubb.se på sådant sätt att Viktklubb.se eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Viktklubb:s regler.

Du kan medverka direkt i Viktklubbs Mötesplats (forum, bloggar m.m.). Du kan visa upp vald information för andra medlemmar, skriva egna inlägg och ladda upp bilder. Viktklubb.se granskar inte sådana inlägg, bilder eller information innan de görs tillgängliga för andra och de omfattas inte av det utgivaransvar som gäller på Aftonbladet.se eller Viktklubb.se. Det innebär att du själv är ansvarig för sådant material och kan ställas till svars för det. Genom att sända in material till Viktklubb.se garanterar du att du innehar upphovsrätten, varumärkesrätten och/eller andra immateriella rättigheter.

Om det material som du bidrar med till sajten strider mot dessa regler kommer Viktklubb.se att ta bort materialet. Vid regelöverträdelser kan vi stänga av ditt medlemskap. Genom att använda tjänsten godkänner du att Aftonbladet får rätt att lagra ditt material.

LÄNKAR TILL SAMARBETSPARTNERS WEBBPLATSER SAMT ANDRA WEBBPLATSER

Inom ramen för Viktklubb.se tillhandahålls länkar till samarbetspartners webbplatser. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Viktklubb.se eller Aftonbladet. Varken Viktklubb.se eller Aftonbladet ansvarar därför för innehållet på en länkad webbplats eller för webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

All upphovsrätt, varumärkesrätt och andra immateriella rättigheter hänförliga till Viktklubb.se innehas av Viktklubb.se/Aftonbladet eller Viktklubb:s/Aftonbladets samarbetspartners. Det är, om inte annat uttryckligen anges i Villkoren, inte tillåtet att reproducera, publicera, eller på annat sätt använda material som härleds från Viktklubb.se och inte heller överföra eller sälja information/programvara/produkter eller tjänster som utgör en del av Viktklubb.se.

HANTERING AV PERSONUPPGIFTER

Personuppgifter

Du är skyldig att lämna Viktklubb.se sanna och riktiga uppgifter om dig själv (exempelvis om din ålder). Genom att skicka iväg registreringsformuläret intygar du att de uppgifter som du lämnar till Viktklubb.se är korrekta.

Du är själv ansvarig för att uppdatera dina uppgifter om dessa ändras, såsom exempelvis e-postadress, så att Viktklubb.se kan delge dig viktig information. Genom att registrera dig som medlem i Viktklubb.se samtycker du till att Aftonbladet behandlar dina personuppgifter för ändamål som är hänförliga till Viktklubb.se:s tjänster och betalning för dessa. Vidare samtycker du till att Aftonbladet kan använda dina personuppgifter för att skicka information eller reklam till dig från Viktklubb.se, från Aftonbladet eller närliggande bolag eller från samarbetspartners. Om du vill få information om vilka personuppgifter som rör dig och som behandlas av Viktklubb.se kan du skriftligen begära detta genom att skicka ett brev till adressen längst ned i villkoren. Om du vill ändra någon uppgift eller önskar att någon uppgift skall tas bort (vissa uppgifter är dock nödvändiga för din användning av Viktklubb.se) eller om du vill eller inte längre vill erhålla information/reklam om Aftonbladet och/eller samarbetspartners är du välkommen att kontakta oss. Adressen finns sist i villkoren. I ditt brev skall du uppge vilka personuppgifter eller andra uppgifter du önskar ändra och på vilket sätt du vill att dessa skall ändras.

Personliga data hänförliga till bruket av Viktklubb.se

De personliga data du som användare skriver in i Viktklubb.se (exempelvis viktangivelser, recept, favoritlivsmedel och annat) används endast för att anpassa tjänsten utifrån dig och dina behov, administration av tjänsterna och för att du som användare skall ha tillgång till dina data under programtiden.

ÄNDRINGAR

Aftonbladet har rätt att ändra innehållet i Viktklubb.se eller i villkoren utan att i förväg inhämta ditt godkännande. Vi informerar om ändringen påwww.viktklubb.se minst en vecka innan den träder i kraft.

LAGVAL OCH TVIST

På Villkoren skall svensk lag tillämpas. Tvist hänförlig till Villkoren, till användningen av Viktklubb.se och/eller de tjänster som erbjuds via webbplatsen skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamations-nämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans.

KONTAKT

Vill du ta kontakt med Viktklubb kan du göra det via e-post på adress kundcenter.viktklubben@aftonbladet.se.
Aftonbladets kundcenter når du på telefon 08-56 25 29 89 
(telefontiden är vardagar klockan 09.00-10.00) 
Organisationsnummer: 556100-1123 
Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE556100-1123 01

Publisert: