Psykologen: Därför tröstäter du

Uppdaterad 2014-08-05 | Publicerad 2014-07-30

Klara Edlund om varför suget ökar när vi är nedstämda

En chokladkaka, en påse smågodis eller en bunke glass.
Alla har vi klassiska knep som får oss att känna oss bättre – för stunden.
Här förklarar psykologen Klara Edlund på Viktklubb varför.

Att äta är ett av de kortsiktigt snabbaste sätten att dämpa negativa känslor. Och att känna sig nedstämd är något som de flesta tycker är både olustigt och obehagligt. Det är upplevelser som man helst vill vara utan.
– När du känner dig ledsen, uppgiven eller orolig lindrar ätandet obehaget för stunden. Och det faktum att du faktiskt får en temporär lindring gör att du tenderar att upprepa det beteendet – trots att det bara fungerar i stunden och inte på lång sikt, säger Klara Edlund, psykolog på Viktklubb.

Hur skulle du definiera begreppet “tröstätande”?
– ”Tröstätande” är alltså ett beteende vi tar till för att hantera eller stå ut med obehagliga känslor eller tankar som till exempel oro, ledsenhet eller ångest. Kärnan i det vi kan kalla för tröstätande är därmed att det är ett beteende som fyller funktionen att lindra, ta bort eller stå ut med något obehagligt. Och det har ingenting med vare sig hunger eller karaktär att göra, utan fungerar som en kortsiktig strategi för att hantera negativa känslor.

Vilka personer tröstäter?
– Maten är en central del både i vårt sociala umgänge och i vår kultur. Vi äter till exempelvis när vi firar, vi unnar oss något gott när vi känner oss duktiga och vi lindrar obehag med mat. Detta gör vi alla lite till mans och så länge det inte är ett problem i det dagliga livet är det heller inte hela världen. Tröstätandet blir ett problem först när det blir ett beteende som du känner att du inte riktigt rår över, ett beteende som du har svårt att avstå ifrån. Är det då så att du redan kämpar med mat, vikt och ätande generellt, kanske har en ätstörning eller kämpar med övervikt, så ligger det ofta närmare till hands att använda maten som tröst än för andra personer.

Kan det vara okej att tröstäta då och då om det faktiskt hjälper, om än tillfälligt?
– De flesta som har provat kan nog skriva under på att det känns skönt i stunden. Sedan ångrar de sig när obehaget kommer tillbaka efter bara en liten stund – oftare med högre styrka än innan. Och då är det lätt att ta till samma beteende igen. Det blir snabbt en ond cirkel som både resulterar i att man vare sig mår särskilt bra av det man har ätit och att obehaget dessutom finns kvar.
– Alltså, att tröstäta är en strategi som fungerar extremt kortvarigt. Men det är som med alla strategier – stör den inte och begränsar inte vardagen och man enbart tar till den vid något enstaka tillfälle och tycker att det känns bra – så tja varför inte?

Hur kommer man ur det dåliga mönstret?
– Har du ett mönster av att hantera både positiva och negativa känslor genom att äta och du upplever det som ett problem, bör du hitta andra sätt att hantera livet på. Tröstätande som har blivit en ond cirkel som upprepar sig och kanske även leder till att vikten ökar och att måendet generellt försämras är någonting du kan jobba med. Det har du mycket att vinna på.

Fyra tips för att bryta den onda cirkeln

1. För en noggrann loggbok över det beteende som du tycker är problematiskt. När tröstäter du? Hur känner du dig när du gör det? Är du ensam eller tillsammans med någon? Dricker du alkohol samtidigt? Hur länge fungerar det? Och hur mår du efteråt?

2. Studera din loggbok och besvara frågorna – vad vill du förändra i ditt beteende? Varför vill du göra det? Hur gärna vill du det och hur mycket är du villig att kämpa?

Om svaren på fråga 1 och 2 leder till slutsatsen att du vill förändra ditt tröstätande – fortsätt här. Se till att äta alla måltider varje dag, regelbundet fördelade över dagen. Det hjälper dig att hålla en stabil blodsockerkurva som bidrar till att du slipper onödigt sötsug. Du känner dig både mättare och nöjdare hela dagen, vilket också underlättar att stå emot impulser att tröstäta.

3. Skjut upp tröstätandet så länge du kan. Säg till dig själv: ”Jag känner att jag vill tröstäta men jag väntar tio minuter” och beröm sedan dig själv för varje sekund du står emot impulsen. Ibland kan det hjälpa att distrahera sig själv en stund genom att till exempel ta en dusch, måla naglarna eller ta en promenad. Går inte det kan du också bara prova att stanna i känslan och ”surfa på den” – det vill säga bara låta den vara som den är utan att agera. Efter en stund kommer den att klinga av och för varje gång du avstår har du vunnit en liten seger. Impulserna minskar med att du bryter den onda cirkeln och stärks när du följer dem.

4. Avstå från eller begränsa ditt alkoholintag. Alkohol gör nämligen impulserna starkare samt påverkar omdömet. Dessutom ökar det suget att äta både i stunden och ”dagen efter”.