Wellobe

Streckkodsläsare – FAQ

Av: 

Denise Rosell

WELLOBE

Jag upplever att det är svårt att få kameran att fokusera på streckkoden, hur ska jag göra?

Att kameran inte lyckas fokusera på streckkoden kan bero på dålig belysning eller att streckkoden är otydlig.
Slå på blixten genom att klicka på blixt-symbolen uppe i det högra hörnet när du scannar streckkoden.
Tänd en lampa i rummet om blixten inte är tillräcklig.

Det ser ut som att det är något slags filter på när jag ska scanna min streckkod, varför? (OBS! Endast iOS)

“Filtret” ska inte försämra prestandan för att scanna dina streckkoder. Vi arbetar med att ta bort detta filter.

Jag vill ha möjlighet att välja en annan enhet för mitt scannade livsmedel, t ex st eller dl, går det?

I dagsläget kan du tyvärr inte välja att ändra enheten från g, hg eller kg till t ex st eller dl. Vi utvecklar streckkodsfunktionen löpande och kommer att förbättra detta framöver.

Jag får ingen träff på min streckkod, hur kopplar jag streckkoden till ett livsmedel?

Koppla streckkoden till ett livsmedel som redan finns i Viktklubb:

Koppla streckkoden till ett eget livsmedel:

Jag försöker söka efter ett livsmedel som jag tidigare har hittat genom att scanna, men jag hittar det inte, varför?

“Streckkodsdatabasen” är i dagsläget inte tillgänglig för sökfunktionen i Viktklubb utan är endast tillgänglig när du skannar ditt livsmedel. Detta beror på att vi behöver utveckla och förbättra databasen vidare innan vi kan göra den tillgänglig för söket.

Jag vill ändra den kopplade streckkoden till ett annat livsmedel, men det går inte, varför?
I dagsläget kan du endast ändra den kopplade streckkoden om det är du själv som har kopplat streckkoden till ett livsmedel. Det går inte att ändra en kopplad streckkod på ett livsmedel där vi/databasen har kopplat streckkoden, så kallade systemlivsmedel.

Jag får ingen träff när jag scannar min streckkod, varför har ni inte det livsmedel jag skannade?

Vi har fyllt på vår databas med ca 55 000 livsmedel men vi har tyvärr ändå inte allt som finns att köpa i din livsmedelsbutik. Vi arbetar fortsatt med databasen och uppdaterar den löpande.

Varför finns inte streckkoderna från varor på lösvikt? T ex frukt och grönt.

Den streckkod som du får när du väger t ex frukt och grönt i din livsmedelsbutik skapas där och då och vi har tyvärr inte information om denna streckkod.

Är kopplingarna jag gör, mellan streckkoder och livsmedel, synliga för alla Viktklubbsmedlemmar?

Nej, de kopplingar du gör är bara tillgängliga och synliga för dig.

Vilken version av Viktklubbsappen måste jag ha för att få tillgång till streckkodsläsaren?

iPhone: Version 2.11 eller senare
Android: Version 2.5.1 eller senare

<<  Tillbaka

Publisert: