– Många av Sveriges lärare bryter mot lagen

RELATIONER

Lärare som mobbar och scheman med onödiga håltimmar.

Det är sådant som elever ringer Elevombudsmannen om.

– Skolorna är för dåliga på att informera eleverna om deras rättigheter, säger Elevombudsmannen Veronica Eriksson, 20, som började sitt nya jobb i måndags.

Foto: SARA RINGSTRÖM
”Eleverna får sällan veta att de faktiskt har rätt att vara med och utforma undervisningen och reglerna i klassrummet”, säger Veronica Eriksson.

Skolstart – nya kompisar och mycket att lära sig. Men också missnöje med lärare, godtyckliga betyg och funderingar på vad man får och inte får göra som elev.

För alla som blir arga eller funderar på något som hänt i skolan finns Elevombudsmannen till. Samtalen dit handlar främst om:

Rättigheter (44 procent)

Regler (16 procent)

Enskilda lärare (13 procent)

Betyg (13 procent)

Vilket är det vanligaste problemet?

– Kollektiv bestraffning. Det är ett stort och allvarligt lagbrott, säger Veronica Eriksson utan tvekan.

– Till exempel om några elever har lekt vattenkrig, och skolan stänger av vattnet för alla. Eller om något försvunnit från en datorsal, och lärarna låser salen för alla elever. Det är förbjudet att straffa oskyldiga, ändå är den här metoden accepterad av många lärare. De ser det som pedagogiskt, men det strider mot all demokrati.

En annan stor enskild fråga är att elever har problem med någon lärare.

– Det händer att lärare kallar elever för ”hora”, eller envisas med att skriva upp allas betyg på tavlan.

Med förändringar i skolan följer nya problem för eleverna. Som att de kan tvingas byta lärare ofta, eller att det nya betygssystemet känns orättvist.

Elevombudsmannen talar om för den som ringer vilka rättigheter eleven har, och vilka lagar som gäller. Ibland ringer hon upp berörda lärare eller rektor.

– En del är förstående, andra slingrar sig. Det är viktigt att markera att skolan inte får ha ett eget lagsystem, som om skolan är ett eget samhälle. Men det bästa är att lösa problemet på nära håll, så man inte behöver gå vidare.

I svåra fall vänder sig Elevombudsmannen till JO, Justitieombudsmannen, eller Skolverket.

Vad är svenska skolor sämst på?

– Eleverna informeras mer om sina skyldigheter än om sina rättigheter. Till exempel att eleverna faktiskt har rätt att vara med och utforma undervisningen och de regler som ska gälla i klassrummet.

Vad är de bäst på?

– Det bästa är att arbetsmiljölagen gäller även i skolan.

– Och att skollagstiftningen är så bra i Sverige och att det finns forum för riktigt elevinflytande, som olika lokalstyrelser.

Veronica Eriksson själv började kämpa för elevers rättigheter på högstadiet när hon och några kompisar hade tröttnat på kollektiva bestraffningar. De satte upp lagcitat på väggarna och försökte påverka lärarna.

TIPS/Om du behandlas fel i skolan