Så blir staden tryggare för kvinnor

”Felet är att det är kvinnor som är rädda men män som planerar”

RELATIONER

Var femte kvinna är för rädd för att gå ut kvällstid. Trots att det går att bygga trygga städer.

– Felet är att det är männen som planerar, säger Eva Holm, stadsplanerare, som skrivit en handbok i ämnet som kommer i höst.

Foto: SARA RINGSTRÖM
Människors rädsla är inte något som tas på allvar när bostadsområden och andra delar av städer planeras, anser stadsplaneraren Eva Holm. BILDEN ÄR ARRANGERAD

Eva Holm menar att människors rädsla inte är något som tas på allvar när bostadsområden och andra delar av staden planeras. Mycket beror på att det är kvinnor som är rädda, men män som planerar.

– Man har planerat bostäder för sig, affärsområden för sig och industriområden för sig. Det ger en mas-

sa ödsliga tomrum. Dessutom prioriteras till exempel trafiksäkerhet, men vad man inte tänkt på är att vi

hellre springer över en gata än att gå ner i en mörk tunnel.

Fotnot.”Tryggare stad – kan man förändra rädslans platser?” bygger på en avhandling av Carina Listerborn, doktorand på Chalmers i Göteborg, som också är medförfattare till boken.

”I Hammarby sjöstad är estetiken viktigare än tryggheten”

Kvinna tog en titt på ett av Sveriges största bostadsprojekt för att se hur framtidens kvinnor kommer att bo.

– Vi bygger trygga hus, säger Hammarby sjöstads planerare.

– Nej, estetiken är viktigare än tryggheten, säger Björn Cederqvist, ansvarig för service och säkerhet.

Hammarby sjöstad i Stockholm är Sveriges största pågående stadsbyggnadsprojekt. När den är färdig år 2010 kommer 30 000 personer att bo och arbeta där.

Björn Cederqvist menar att trygghet för kvinnor aldrig har varit något som prioriterats i projektet.

Däremot har den fått åka snålskjuts då den stämt överens med andra, viktigare hänsyn.

– Vi har försökt få människor, bilar och cyklar att röra sig på samma plan. Men anledningen är att handeln lider av att folk försvinner ner under marken – inte att det blir tryggare utan tunnlar.

Jan Inghe som är stadsplanerare håller inte med.

– Trygghetsperspektivet finns med och det passar in i den sortens stad vi bygger, säger han. Hammarby sjöstad är en kvartersstad – byggd på samma sätt som innerstaden. Det innebär få överblivna ytor, få parkstråk och få skogspartier, vilket leder till trygga miljöer, säger han.

Så ser städerna ut i dag

Så borde de se ut

Christina Larsson