Kvinnor gillar visst teknik - när den går att använda

RELATIONER
Krönikör: Marie Söderqvist, 32, journalist och samhällsanalytiker.

Problemet med kvinnor är att de är ointresserade av tekniska frågor." Detta sade en man i IT-sfären i en debatt om det ringa antalet framträdande kvinnor inom den snabbväxande och välståndsalstrande "nya ekonomin". Förklaringen till att det nästan bara är unga män som har sett sina bankkonton växa i takt med IT-boomen skulle alltså vara kvinnligt ointresse.

Påståendet är delvis sant. Betydligt färre kvinnor än män går KTH eller på Chalmers. Och kvinnor är oftast mer intresserade av människor än av maskiner. Men å andra sidan handlar modern teknik om att skapa verktyg som fungerar för människor.

Det är förmodligen där problemet ligger. Teknik har varit en helt manlig arena där man aldrig har funderat över samspelet mellan teknik och människa. Saab 900, en av Sveriges vanligaste bilar, har en handbroms som kräver en mans styrka för att dras åt ordentligt - och det beror förmodligen på att bilen föddes och utvecklades i en helt enkönad miljö. Det gör att kvinnor blir utestängda. Teknik som inte ger utrymme för kvinnor stöter bort. Det bi-drar till att teknik framstår som något än mer manligt och ogenomträngligt. Och bristen på kvinnor gör att tekniska landvinningar fortsätter att vara bristfälliga när det handlar om relationen med användaren.

Nu står våra hem inför en teknisk revolution. Kylskåp blir tänkande, spisar sätter på och stänger av sig själva, tv:n kommer att användas för att skicka e-post och semesterbilder till mormor. De företag som förstår att det kommer att behövas kvinnor i produktionsutvecklingen är de företag som kommer att bli vinnare. Problemet är inte att kvinnor är ointresserade; problemet är att företag och industri hitintills har varit så ointresserade av bristen på kvinnor.