”Många blir lärare för att man kan göra så mycket annat”

RELATIONER

Malin Johansson, 27, planerade inte ens att bli lärare på en vanlig svensk skola.

Hon hoppade av lärarutbildningen för att undervisa på universitet i Dublin.

På University College Dublin undervisar Malin Johansson i svenska språket, men också om svensk kultur och historia, och dessutom i tyska.

När hon pluggade visste hon att hon ville jobba med undervisning, men hade aldrig som mål att bli lärare på en vanlig svensk skola – tvärtom. Just så tror hon att många unga som utbildar sig till lärare tänker.

– Många läser till lärare med tanke på att det finns så mycket annat man kan göra efter utbildningen. Man ser det inte som att man ska ha en traditionell lärarroll på samma skola i trettio år. Den som vill kan få ganska många olika jobb, till exempel utomlands, eller på något företag inom utbildning.

– Jag tror ändå att lärarbristen kommer att lösas med tiden. Det är en samhällstrend att folk flyter runt lite och tar olika jobb – det gäller även lärare. Men efter några år kanske många har behov av större trygghet och söker sig till vanliga lärarjobb.

Varför valde du det här jobbet i stället för att bli gymnasielärare i Sverige?

– Dels ville jag gärna utomlands, dels är det roligt att inte bara lära ut språket. Det är dessutom roligare med lite äldre elever, de kan vara mer motiverade. På svenska gymnasieskolor tvingas även de på praktiska program läsa teoretiska ämnen, och det gör många skoltrötta mindre motiverade.

Malin tjänar bättre än som gymnasielärare i Sverige, men det påverkade inte hennes val direkt.

Kan du tänka dig att vara lärare på ett vanligt svenskt gymnasium i framtiden?

– Njae, jag vet faktiskt inte. Kanske på deltid med andra projekt vid sidan av, som någon kursverksamhet. Men hellre vill jag undervisa invandrare i Sverige – då blir man en länk mellan dem och det svenska samhället.

Vad borde förändras för att locka fler lärare?

– Lönen – men den håller på att bli bättre, och eftersom det är personalbrist kan det vara lätt att få upp sin lön. Men främst krävs att skolorna bryter gamla traditioner, vågar tänka nytt och ha visioner. Att lärarna får större frihet att påverka arbetsmetoderna, till exempel att bilda lärarlag eller att samarbeta över ämnesgränserna. Jag tror att mycket är på gång att hända.

– Det behövs också en attitydförändring, att lärarna själva pekar på det som är bra i stället för att gnälla. Att alla försöker sälja yrket bättre. Lärarjobbet innebär ändå mycket frihet, en stor uppgift och är ett väldigt viktigt yrke.

Cecilia Gustavsson