Lärarför bundet: Flykten kan vara positiv för skolan

RELATIONER

– Vi måste lära oss att i framtiden kommer inte folk att utbilda sig till ett speciellt yrke och stanna där hela livet.

Det säger Lärarförbundets ordförande Christer Romilson apropå att unga lärarutbildade väljer att jobba med

annat.

Han ser både för- och nackdelar med att utbildade lärare byter skolvärlden mot andra branscher:

– Om människor skaffar andra erfarenheter och kompetens och sedan kommer tillbaka som lärare är det positivt för skolan. Det är också bra att pedagogisk personal efterfrågas i hela samhället – det innebär att människor får fortsätta lärandet även när de gått ut skolan, till exempel på sina företag.

– Men om folk väljer bort läraryrket för att arbetet inte motsvarar vad de trodde, för att lärarutbildningen inte gett dem en riktig bild av skolans verksamhet, är det ett stort problem. Jag vet till exempel att många unga lärare är kritiska mot utbildningen för att det är för lite konflikthantering.

Vad krävs för att locka folk till läraryrket?

– Lönerna måste bli konkurrenskraftiga. Och skolan måste få resurser för att klara de ambitioner som finns. Att vilja mycket som lärare, och inte ha resurser för att genomföra det, är frustrerande. Vi vet att många blir utbrända.

– Lärarna måste också få mer infly-

tande över sin egen arbetssituation, som att kunna forma sin arbetsdag och planera sin egen arbetstid. Det är oerhört viktigt.

Cecilia Gustavsson