Startsidan / Wendela

Så gör du för att bli av med din betalningsanmärkning

1. Om du vet att du missat en räkning. Ring företaget omedelbart och betala räkningen samma dag.

2. Om ärendet hunnit hamna hos kronofogdmyndigheten kan du ansöka om så kallad gallring. Myndigheten gör då en prövning av ditt fall för att se om det förekommit missvisande uppgifter.

Exempel: Ett företag har förväxlat dig med någon annan eller om företagets ansökan till kronofogdmyndigheten och din betalning gått om varandra.

3. Kronofogdmyndigheten kan då stryka dig ur registret och du blir därmed fri från betalningsanmärkningen.

Men om orsaken till betalningsanmärkingen beror på att breven kommit till fel adress kan du inte räkna med att få en gallring. Inte heller om orsaken är ren försummelse.

Följ wendela
Om Aftonbladet