Otroliga fakta

RELATIONER

Av gifta eller sambor har 10 % haft mer än en samlagspartner under de senaste tolv månaderna.

23 % av kvinnorna och 38 % av männen har någon gång varit sexuellt tillsammans med någon annan än partnern.

15 % av kvinnorna och 11 % av männen tror att deras partner

någon gång har varit otrogen.

Män som tror att deras partner har haft andra sexuella relationer, tror att de har haft det oftare än kvinnor i genomsnitt har haft sådana relationer.

Kvinnor som tror att deras partner har haft andra sexuella relationer, tror att de har haft det mindre ofta än män i genomsnitt har haft sådana relationer.

50 % av dem som någon gång har haft en extra sexuell relation uppger att de har haft ett förhållade med någon annan än den stadiga partnern. För övriga har förbindelsen varit tillfällig.

Uppgifterna är hämtade ur undersökningen ”Sex i Sverige, om sexuallivet i Sverige 1996.” red. Bo Lewin, Uppsala universitet.

ARTIKELN HANDLAR OM