- Med sexiga kläder går jag inte ut ensam

USA:s kvinnor klär på sig av rädsla för våld och trakasserier på gatorna

RELATIONER

"Hon bad om det."

Ett påstående som inspirerade fotografen Sarah Hughes till projektet "Sexy/Safe" där hon genom sin kamera utforskat kvinnors tankar om kläder, sexighet och säkerhet.

– En kvinna går sällan utanför dörren utan att överväga vilka signaler hennes kläder ger, konstaterar hon.

Foto: SARA HUGHES

När Sarah Hughes intervjuade de amerikanska kvinnorna upptäckte hon att kvinnor i stort sett alltid överväger vilken uppmärksamhet deras kläder kommer att dra till sig och hur bekväma de kommer att känna sig.

Inför sina fotograferingar bad hon kvinnorna att välja sina kläder utifrån två olika situationer:

"Att de ska gå ut, det är en vardagsutflykt, och de vill känna sig bekväma och säkra.

"Att de ska gå ut, det är ett festligt tillfälle och de vill se attraktiva och sexiga ut.

– Fotografierna är menade att ge ett första intryck av kvinnan, precis som om du mött henne på gatan och dragit en slutsats om henne. De sexiga respektive de trygga bilderna visar att det finns flera sanningar om varje människa, säger Sarah Hughes.

Under sina intervjuer med kvinnorna upptäckte hon bland annat att ålder och social bakgrund påverkar synen på kläder och säkerhet mycket.

– Äldre och rika kvinnor oroar sig inte så mycket för säkerheten. Kvinnor med pengar tar taxi och behöver inte röra sig i farliga miljöer.

Nu hoppas hon kunna utvidga sitt projekt också utanför USA för att kunna jämföra hur människor med olika bakgrund resonerar. Förhoppningsvis kommer hon till Sverige till våren, berättar hon.

– Svenska kvinnor växer upp med stödet från ett starkt utbildningssystem, bra sjukvård och andra möjligheter, vilket gör att de har en känsla av ekonomisk och social jämlikhet. Det skapar en speciell uppfattning kring säkerhet och sexualitet, tror Sarah Hughes.

BILDEXTRA

Här visar Kvinna bilderna av åtta amerikanska kvinnor, som Sarah Hughes fotograferat och intervjuat, och deras tankar kring sin klädsel.

Tyck till!

Christina Larsson