I Strängnäs kostar en plats i dagiskön 150 kr

Skolverket: Det finns inget stöd för en sådan avgift

RELATIONER

I Strängnäs måste man betala för att få köa till barnomsorgen. Det kostar 150 kronor.

– Jag tycker att det är

förskräckligt. Inte för pengarnas skull utan för principens, säger Catarina Hellmark, 36.

Catarina Hellmark i Mariefred är trebarnsmamma och har två

fosterbarn. När hon skulle anmäla sin tioåriga fosterdotter till skolbarnomsorgen fick hon reda på att det kostade 150 kronor att ställa barnet i kö.

– Kommunen sa: ”Vi skickar ett inbetalningskort”. Det hade jag aldrig hört talas om förut, jag tyckte att det lät märkligt, säger Catarina Hellmark.

Strängnäs kommun har haft avgiften i minst fyra år. Ingen kan minnas när den infördes.

– Den fanns när jag tillträdde för fyra år sedan, säger Bruno Karlsson, (fp), som är ordförande i barn- och grundskolenämnden

i kommunen.

Vad tar ni betalt för?

– Det är en administrativ

avgift för att stå i kö.

Kommuninvånarna betalar redan skatt för kommunal service. Är det motiverat att ta ut en avgift för en köplats?

– Ja. En del kommunal service betalar man genom avgifter.

Avgifter betalar man bara för kommunala tjänster. Här får man ju ingen tjänst alls.

– Jo, så småningom får man det.

Om barnet aldrig utnyttjar en plats inom förskolan eller barnomsorgen får föräldrarna inte tillbaka pengarna.

Tar ni betalt för en köplats till grundskolan också?

– Nej. Det var en dum fråga. Skolan är ju obligatorisk. Barnen har skolplikt.

Tar ni betalt för andra köer?

– Nej.

Mikael Sandström är jurist och undervisningsråd på Skolverket, som är tillsynsmyndighet för förskolan och barnomsorgen.

Får en kommun ta ut avgift för en plats i barnomsorgskön?

– Det låter väldigt tveksamt. Det finns inget stöd för en sådan avgift i skolförfattningarna. Jag och mina kolleger har aldrig hört talas om något liknande fall, säger han.

– Avgiften som man enligt skollagen får ta ut är för själva verksamheten.

Som kommuninvånare kan man överklaga beslutet om en avgift för köplatsen till länsrätten. Man kan också anmäla kommunen till Skolverket.

Mary Mårtensson

ARTIKELN HANDLAR OM