En miljon till nytt nätverk mot kvinnomisshandel

RELATIONER

Mäns våld mot kvinnor är inte en företeelse som bara finns i invandrarkulturer. Inte heller är det bara alkoholister och narkomaner som slår sina fruar.

- Våldet mot kvinnan finns i alla samhällsklasser och i alla kulturer. I medierna framkommer våldet oftast när det sker inom den muslimska kulturen.

Men våldet finns överallt, säger Bernadita Nunez, ordförande för det nybildade nätverket för invandrarkvinnor Terrafem.

Regeringen har just anslagit en miljon kronor till Terrafem för att bedrivit två projekt mot kvinnovåld: dels en jourtelefon och dels en informationskampanj i skolorna.

Efter nyår kommer en jourtelefon att inrättas med ett 020-nummer som inte kommer att synas på telefonräkningen. Där kommer man att kunna ta emot samtal på 20 olika språk till att börja med.

- Men även svenska kvinnor är naturligtvis välkomna att ringa till oss, säger Bernadita Nunez.

Terrafem ingår i Roks, Riksorganisationen för kvinnojourer i Sverige, och kan slussa behövande kvinnor vidare till den hjälp som de behöver.

- Vi vänder oss till kvinnor som utsatts för våld av sina män eller sina bröder. Kvinnor som står inför att giftas bort. Kvinnor som är utsatta för sexhandel, säger Bernadita Nunez.

För att informera främst invandrarkvinnor om deras rättigheter kommer Terrafem också att bedriva en informationskampanj i gymnasieskolan och i Komvux program Svenska för invandrare.

- Vi börjar i Stockholmsområdet. Men vi hoppas att vi kan fortsätta med kampanjen även i andra delar av landet, eller varför inte ut i Europa, säger Bernadita Nunez.

Informationen är också tänkt att nå medierna för att få en mer nyanserad bild av våldet mot kvinnor och för att skapa debatt.

Terrafem är ett nybildat journätverk för invandrarkvinnor. Men det är inte det första för Bernadita Nunez. Redan 1995 startade hon det första nätverket för invandrarkvinnor.

Vad står Terrafem för?

- Det är latin: terra betyder jorden och fem står för feminismen, förklarar Bernadita Nunez.

Regeringens satsning på Terrafem ingår i arbetet med Nationella rådet för kvinnofrid, som jämställdhetsminister Margareta Winberg inrättade i somras.

Hur långt kommer en miljon att räcka?

- Jag vet inte, men jag hoppas på att det kommer att räcka ett år, säger Bernadita Nunez.

Fotnot: I januari öppnas jourtelefonen: 020-520 10 10

Cecilie Frödén