"Nya pensionen är ett svek mot barnen"

De får sänkt ekonomisk ersättning när mamma eller pappa dör, hävdar experten Eva Adolphson

RELATIONER

Snart får barn sämre skydd om en förälder dör.

Särskilt om de är skilsmässobarn.

- Tror riksdagsledamöterna att landet enbart består av kärnfamiljer? undrar försäkringsspecialisten Eva Adolphson på Länsförsäkringar.

Från 2003 förändras reglerna för efterlevandepensioner, alltså de pengar som betalas ut när en person dör. De nya reglerna hänger ihop med att ålderspensionerna - som efterlevandepensionerna beräknas efter - förändras.

En vuxen efterlevandes andel av pensionen ökar, medan barnens andel minskar. I vissa fall kan barnens pension minska med så mycket som en fjärdedel, alltså med över tusen kronor i månaden.

Om föräldrarna bor ihop eller är gif-ta när den ene dör, och barnet fortsätter att bo med den kvarvarande föräldern, så får förstås barnet ändå indirekt del av den dödes efterlevandepension.

Många barn saknar ekonomiskt skydd

Men om föräldrarna är skilda när den ene omkommer, så får exmaken/makan inga pengar. Därmed får barnen inget extra ekonomiskt skydd genom den överlevande föräldern. Detta kan drabba många barn:

25 procent av alla barn lever inte med båda sina föräldrar, enligt SCB. Andelen barn med ensamstående föräldrar har ökat under hela 1990-talet.

- De nya reglerna är ett svek mot barnen, säger Eva Adolphson.

- Rimligtvis, och enligt vad många tror, så blir ålderspensionerna lägre med det nya systemet.  Det märkliga är att man förbättrar för de vuxna och försämrar för barnen.

- Extra mycket försämrar man för barn över tolv år, som får lägre pension än yngre barn. Det är väldigt konstigt, äldre barn kostar ofta mer att försörja än yngre, och tolvåringar går ju inte ut och jobbar här i Sverige, kommenterar Eva Adolphson.

De garantiregler som finns, till exempel om den förälder som dör saknar inkomst och därför får en låg pension att beräkna på, har inte försämrats. Men barn med förvärvsarbetande föräldrar förlorar.

FAKTA/Efterlevandepension

Cecilia Gustavsson