Jobba hårt, slakna fort

RELATIONER

Inom IT-branschen har potensproblemet fått ett eget namn: Silicon Valley-problemet.

– Stress kan ibland leda till permanent impotens, säger läkaren Claes Gottlieb.

Foto: BÖRJE THURESSON
Impotens orsakas ofta av tillfälliga problem, men i vissa fall kan potensproblemet bli permanent.

IT-branschen har pekats ut som ett potensens problemområde. Tacksamt som ämnet är, har erektionsbristen till och med fått namn: Silicon Valley-syndromet. Det var där unga data-arbetare enligt rapporterna först tappade sexlusten. Nu skriver flera svenska tidningar med IT-anknytning om potensproblem här hemma.

Men docent Stefan Arver på Karolinska sjukhusets reproduktionsmedicinska centrum märker ingen anstormning av slaka IT-män.

– IT-världen är full av fungerande penisar, säger han förtröstansfullt.

Däremot kan hårt jobb och mycket stress få erektionen att vekna – oavsett bransch.

– Det sexuella systemet är inget autopilotsystem. Om arbetet kräver hela ens uppmärksamhet, kan man ha svårt att fokusera på vad man gör i sängen, säger Stefan Arver.

Detta gäller även yngre män. Till Claes Gottlieb, androlog och gynekolog på Betaniastiftelsen sjukhus, söker sig då och då så unga män som 25 till 30 år. Vissa har haft erektionsstörningar under flera år, andra kortare tid.

– Ofta kan det handla om att de behöver förändra sin arbetssituation och sin inställning till arbetet.

Det händer att han skriver ut mediciner som Viagra, som en hjälp på traven, men inte som enda behandling.

Dess bättre beror erektionsproblem bland unga män sällan på fysiska skador och sjukdomar.

– Oftast handlar det om tillfälliga problem av psykisk karaktär. Man känner stress, frustration eller ångest, säger Stefan Arver.

Då kommer erektionen vanligen tillbaka när man själv kommer till ro.

Men om stressen är långvarig, kan det leda till permanenta problem med erektionen. Om blodkärlen förkalkas, fungerar svällkropparna i penis sämre. Till slut kan man bli kroniskt impotent. Hur lång tid det tar, är individuellt, och det är inte automatiskt så att man får erektionsstörningar för att man är stressad. Många andra faktorer, som livsstil, rökning och alkoholkonsumtion, påverkar. Det är ovanligt att de första tecknen dyker upp före 40- till 45-årsåldern.

– I 40- till 45-årsåldern uppger fem procent av alla män att de har allvarliga erektionsstörningar, säger Claes Gottlieb.

Impotent?

Christina Vallgren