I dag faller domen mot  de arbetslösa

50 000 kan tvingas in i åtgärder som de själva beskriver som slavarbete, vuxendagis och pysselsättning

RELATIONER

I dag tar riksdagen beslut om 50 000 svenskars framtid.

Regeringen vill få in dubbelt så många arbetslösa i aktivitetsgaranti - AGA:n.

Men på Aftonbladets nätsidor rasar de arbetslösa mot den nya lagen.

Foto: KATRIN JAKOBSEN
Trots protesterna röstar riksdagen med stor sannolikhet i dag igenom en kraftig utvidgning av aktivitetsgarantin. I och med den nya lagen kommer alla som har varit arbetslösa mer än två år – eller riskerar att bli det – att omfattas av AGA:n.

I oktober i år skrev Aftonbladet Kvinna om den nya arbetsmarknadsåtgärden Aktivitetsgarantin som startade den första augusti i år. Efter det har många arbetslösa hört av sig till Kvinna och trycket har varit stort på "Tyck till på nätet". Med få undantag menar debattörerna att AGA:n är ett slavarbete och borde slopas.

- Visst har vi haft växtvärk. Vi tar allvarligt på den kritik vi har fått och vi jobbar med kvalitén, säger Lars Sjöström, överdirektör på arbetsmarknadsstyrelsen, AMS.

 Många arbetslösa vittnar om att de får förnedrande uppdrag. Tycker du att måla korgar åtta timmar om dagen är en bra åtgärd?

- Jag vill inte säga att korgmålning rent generellt inte är lämpligt. Korgmålning kan vara det man behöver för att komma ut i arbetslivet.
Korgmålning kan vara det som behövs för att komma ut i arbetslivet Är det rimligt att en arbetslös ensamstående mamma tvingas lämna sina barn på dagis även på loven eftersom aktivitetsgarantin bara ger rätt till tio dagars ledighet per år?

- I och med att hon får ersättning står hon till arbetsmarknadens förfogande och ska kunna ta ett jobb. Om hon vill sköta sina barn får hon göra det, men då har hon inte rätt till a-kassa.

Trots protesterna röstar riksdagen med stor sannolikhet i dag igenom en kraftig utvidgning av AGA:n. I dag omfattas drygt 20 000 arbetslösa av garantin. I och med den nya lagen kommer alla som har varit arbetslösa mer än två år - eller riskerar att bli det - att omfattas av AGA:n.

Andra förändringar i arbetslöshetsförsäkringen:

Ingen får mer än 300 dagars

a-kassa oavsett ålder. I vissa fall kan dock a-kassan förlängas med högst 300 dagar.

Efter 100 dagar måste den arbetslöse vara beredd på att ta arbete utanför sitt eget yrkesområde och på annan ort för att inte förlora a-kassan. (Sociala hänsyn kan tas.)

Om en arbetslös tackar nej till ett jobb eller "genom sitt uppträdande förhindrar anställning" förlorar han delar av sin a-kassa.

Efter tre tillfällen ryker hela ersättningen.

I helgen ordnade flera av arbetslöshetsföreningarna i landet ett stormöte där man enades om ett gemensamt uttalande mot AGA:n och regeringens proposition. Mötesdeltagarna skickade också en skrivelse till riksdagens samtliga riksdagsmän där man uppmanade dem att rösta nej till regeringens proposition.

- Vi har tagit upp knytnäven ur fickan och är irriterade. I och med att AGA:n trädde i kraft har straffsatsen för arbetslöshet mångdubblats, säger Bertil Ekendahl, ordförande i Arbetslösas Parti.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att de nya reglerna ska börja gälla 5 februari.Fotnot: Aktivitetsgarantins förkortning AGA har inget att göra med gasbolaget AGA.

De arbetslösas öppna brev till Sveriges riksdagsledamöter

FAKTA/Aktivitetsgarantin

Christina Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM