Polishundar skrämmer bort våldsmännen

I Örebro lever misshandlade kvinnor säkrare tack vare de nya tuffa poliserna

1 av 2 | Foto: CHRISTER PÖHNER
Kent Hård är en av tio hundpoliser i Örebro som skyddar utsatta kvinnor. "Kvinnorna ska kunna ta kontakt med oss och känna trygghet. När någon är extra hotad får hundpoliserna patrullera i hennes område", säger Cina Skarin på Örebropolisen. Här tillsammans med Per Inzsöl Andersson, chef för hundförar- och insatsenheten.
RELATIONER

Brotten mot besöksförbuden ökar.

Örebropolisen har ett nytt knep för att hjälpa förföljda kvinnor: Poliser med hundar skyddar dem.

- Att de "tuffa" poliserna engagerar sig ger brottsofferarbetet högre status, säger Magnus Lindgren, brottsofferforskare på Polishögskolan.

Allt fler besöksförbud utfärdas mot män som förföljer kvinnor. Samtidigt ökade anmälningarna om brott mot förbuden med 22 procent från 1998 till 1999.

- Samhället måste reagera snabbt och kraftfullt mot de här männen. Ytterst handlar det om kvinnors överlevnad, säger Magnus Lindberg.

Han var med och startade nya projekt i Värmland och Örebro - poliser med hundar fick i uppgift att skydda utsatta kvinnor.

- Arbete med brottsoffer har generellt sett låg status, det ses som något för "mjukispoliser". Genom att få de poliser som anses tuffast - hundförarna - att skydda kvinnorna hjälper man kvinnorna, avskräcker männen och höjer samtidigt brottsoffrens status.

Cina Skarin, brottsinformationsansvarig handläggare på Örebropolisen, berättar att projektet håller på att bli permanent. Varje dag ser hon vad som händer med länets besöksförbud, och om det inkommer nya.

- Kvinnorna ska kunna ta kontakt med oss och känna trygghet. När någon är extra hotad får hundpoliserna till exempel patrullera i hennes område, titta till henne och punktmarkera den misstänkte. Det ökar tryggheten att poliserna har hund, och visar gärningsmannen att han inte kan utöva sin makt och kontroll.

Alla tio hundpoliserna arbetar med att skydda kvinnor när det behövs. Mellan ett och fyra högprioriterade fall finns alltid.

 Räcker tid och resurser?

- Ja. Vi har hunnit med detta på ett bra sätt, samtidigt som vi sköter andra ärenden, säger Per Inzsöl Andersson, chef för hundförar- och insatsenheten.

- I början var en del hundförare lite fundersamma, men sedan alla fått utbildning tycker de att det här är en mycket angelägen uppgift. Och vi får många positiva reaktioner från kvinnorna.

Örebropolisen hoppas att andra polismyndigheter ska ta efter idén.

FAKTA /Besöksförbud

Cecilia Gustavsson