Vem bryr sig om en trasig leksak?

”Man kanske inte ska sätta vad som helst i näven på en våldsam 7-åring”

RELATIONER

När leksaken går sönder står hoppet till butiken.

Om affären vägrar byta, finns det sällan hjälp att få.

Foto: Foto: MIKAEL GUSTAVSEN

Vems ansvar är det att leksaken går sönder efter ett par timmar?

Föräldrarnas. Om man får tro leksaksbranschen, Konsumentverket och Allmänna reklamationsnämnden, ARN.

- Alla saker går att slå sönder. Man kanske inte ska sätta vad som helst i näven

på den mest våldsamma sjuåring man har. Det

är föräldrarnas ansvar att bedöma hur mo-get barnet är att hantera leksaken, säger Torsten Palm på ARN.

I konsumentköplagen står det att varan ska "vara avsedd för det ändamål för vilket varor av samma slag i allmänhet används".

- Rent generellt ska leksaker hålla att lekas med, säger Gunilla Asplund, projektledare på Konsumentverkets leksaksprovning.

Gör den inte det, ska man vända sig till butiken man köpt den i.

Där blir det oftast en fråga om vad som hänt med leksaken. Felet ska ha funnits redan vid leveransen.

- Säljaren kan undgå ansvar om det är troligt att köparen varit vårdslös, säger Torsten Palm.

Med barn kan sådant vara svårt att veta.

Får man inte rätt, kan man, om leksaken kostar mer än 300 kronor, gå vidare till ARN.

Per Sparre, vd i Svenska Leksaksförbundet, sitter i reklamationsnämnden.

- Det är väldigt sällan vi prövar leksaker där, det beror dels på att de sällan är så dyra, dels på att nästan allt ordnas upp i affären. Det är inte värt 250 kronor att en kund lämnar affären missnöjd. Det är bättre att svälja och ge kunden en ny grej.

 Och om inte affären gör det?

- Då finns inte så många andra alternativ, förutom påtryckningar och bojkott, säger Åsa Lindqvist på Konsumentverket.

För leksaker gäller i princip samma regler som för andra varor. Enda undantaget är säkerhetsaspekten. Det finns regler som säger att leksaker inte ska kunna gå sönder på ett sådant sätt att barnet kan komma till skada. Sådant testas av Statens Provningsanstalt och Konsumentverket. Konsumentverket har just testat nallar och mjuka djur. Deras test visade att en av fyra är farlig för små barn.

Men de intresserar sig inte för kvalitetsfrågan, hur bra leksaken är.

För tillverkarens del kan det finnas nackdelar med en alltför god kvalitet. Per Sparre tar Lego som exempel, ett företag som har

svårt med försäljningssiffrorna.

- En orsak tror jag är att det gör så bra grejer att de aldrig går sönder. Om de upplösts i vatten eller dunstat, hade de nog sålt bättre.

TIPS/När leksaken går sönder

Christina Vallgren

ARTIKELN HANDLAR OM