Tre frågor till Sara Arrhenius...vars debattbok ”En riktig kvinna”kommit ut i pocket.

RELATIONER

Boken är kritisk mot det biologistiska sättet att förklara könsrollerna som nedärvda. Vad tycker du är felet med att se ”manligt” och ”kvinnligt” som naturligt?

– Man påstår att kvinnor och män föds till att vara på vissa sätt, utan att ta hänsyn till att det lika gärna kan bero på vår kultur. Det låser fast könsrollerna och gör det svårare att förändra dem.

Varför har biologismen ett uppsving just nu?

– Det handlar om en osäkerhet som finns, eftersom det skett stora förändringar i hur vi ser på manligt och kvinnligt. Att då ta fasta på de traditionella rollerna blir en trygghet. Man hittar behändiga förklaringar till sådant som varför så få kvinnor når höga positioner i näringslivet, och varför killar är bråkigare i skolan. Man behöver inte ta tag i saker och förändra dem om de ses som ”naturliga”.

Vilka vinner på biologismens synsätt?

– Det går inte att säga att det självklart är högern eller vänstern, däremot står biologismen för en konservativ syn på våra roller. De som tjänar på detta är de som vill vrida klockan tillbaka, som inte tycker att det är bra för kvinnor att vara ute på arbetsmarknaden utan tycker att de borde bejaka sin ”kvinnlighet”, till exempel.

– De som tycker att kvinnors plats är i ”den lilla världen” i hemmet, och männens i ”den stora världen”. Tyvärr brukar det synsättet alltid betyda att kvinnor får mindre makt.

Cecilia Gustavsson