Städande män - bästa boten för sjuka kvinnor

Forskare: Dubbelarbete ligger ofta bakom symptom som ont i axlarna, ångest och trötthet

RELATIONER

För mycket hemarbete ihop med förvärvsarbete gör kvinnor sjuka.

Medicinen är - jämställda män.

Foto: BÖRJE THURESSON
Många kvinnor förvärvsarbetar 100 procent och sköter ovanpå det hushållsbestyren till 75 procent. Nu visar forskning att det kan ligga bakom diffusa symptom som värk och trötthet.

Kvinnor som kommer till vårdcentralen med ont i nacke, axlar, mage, trötthet och ångest har ofta stort ansvar i hemmet, förutom sitt förvärvsarbete. Det visar en doktorsavhandling i socialmedicin som gjorts av läkaren Gunilla Krantz. Hon har undersökt cirka 400 kvinnor mellan 40 och 50 år.

70 procent uppgav att de hade 75 procent eller mer av ansvaret för arbetet i hemmet.

96 procent hade halva eller mer av hemansvaret.

- Vi vill gärna tro att jämställdheten är bättre, men det är så här det ser ut, säger Gunilla Krantz. Främst är det kvinnor som dessutom har högstressiga yrken med liten möjlighet att påverka - som kassörska eller i vården - som drabbas.

Vad ska läkarna fråga efter när kvinnorna söker hjälp för fysiska åkommor?
Vi vill tro att vi är jämställda - men det är vi inte

- Om kvinnans frihet och möjligheter i arbetet och hemma. Om hon har tid för eget liv och kreativitet eller om hon arbetar jämt och ständigt. Hon behöver hjälp att se sin situation utifrån.

Men vad blir ordinationen - en man som sköter hemmet bättre?

- Ja, faktiskt kan man göra henne medveten om orättvisan som råder! Det kan bli ganska jobbigt förstås, att rubba maktbalansen om inte mannen är med på noterna. Men det handlar inte om att männen ska ta över "det tråkiga", de vinner också på att ta mer del till exempel i kontakten med barnen.

Gunilla Krantz anser att detta egentligen är en fråga för hela samhället.

- Självklart måste sjukvården hjälpa kvinnorna akut med sådant som läkemedel och sjukskrivning, men i längden måste man bearbeta det som ligger bakom. Det behövs till exempel en större förståelse för kvinnors behov och meriter, och att kvinnor får samma chans på arbetsmarknaden.

Avhandlingen gjordes vid universitetssjukhuset i Malmö.

Cecilia Gustavsson