"Ni svenskor är inte så jämställda som ni tror"

Tre fransyskor risar och rosar jämställdhetens föregångsland Sverige

RELATIONER

Fransyskorna väntade sig ett jämställdhetens himmelrike:

Ett Sverige där man och kvinna lever fredligt sida vid sida.

De är imponerade över vår vilja, men tycker inte att vi har nått målet.

- Vi har färre komplex än när vi kom, säger fransyskorna som studerat svensk jämställdhet.

Foto: Källor: The World
Elisabeth Morin, Catherine Le Gouallec och Nicole Singer från franska Poitou-Charentes har besökt Sverige och studerat den berömda svenska jämställdheten. Deras slutsats är att vi har en bra bit kvar innan målet är nått.

Att Sverige tar över ordförandeskapet i EU är bra för jämställdheten. Det tror Elisabeth Morin, Catherine Le Gouallec, och Nicole Singer, som har varit i Sverige med en delegation kvinnor från regionen Poitou-Charentes i västra Frankrike för att studera vår jämställdhet.

De är imponerade över den kraft som läggs på arbetet:

- Ni tittar på både männen och kvinnorna, istället för att bara rikta sökaren på kvinnan. Jag tror att det är helt rätt, säger Elisabeth Morin, vice ordförande i landstinget i Poitou-Charentes.

- Inom politiken är Sverige verkligen framgångsrikt, det finns kvinnor representerade på alla nivåer i beslutsfattandet, säger Elisabeth Morin.

Men de har också upptäckt problem:

De tycker att det verkar svårt att kombinera barn och yrkesliv.

- Jag trodde att ni hade ett väl utbyggt socialt skyddsnät, säger Catherine Le Gouallec som är chef för EU-informationskontoret i staden Poitiers.

Hon låter besviken över att så inte verkar vara fallet.

- I Frankrike får barn gå i förskola från det att de är två och ett halvt, tre år. Det är en gratis, modern och väl anpassad skola, säger Elisabeth Morin.

- Ni har fortfarande ett dagissystem som man måste betala för, säger Nicole Singer.

Våldet mot kvinnorna chockerar dem.

- Vår bild av det svenska samhället inkluderade inte att män använde våld mot kvinnor, säger Catherine Le Gouallec.

De är förvånade över att Frankrike har större andel kvinnliga chefer än Sverige: 34 jämfört med 27 procent.

Nicole Singer tycker att Sverige borde byta inriktning vad gäller stödet till kvinnliga företagare.

- Ni ger kvinnor stöd för att starta små rörelser, i stället för att ge kvinnor högre värde så att de kan genomföra bättre idéer, säger Nicole Singer.

- Det som behövs är fler kvinnor inom till exempel industrin, inte hantverkare och hårfrisörer.

TEST/Var är kvinnor mest jämställda, i Sverige eller Frankrike?

Christina Vallgren