”Kärleken rymmer många olika sidor”

RELATIONER

Få kan som danske författaren Jens Christian Grøndahl beskriva nutidsmänniskans jakt på den perfekta relationen.

Vi som tror att kärleken är lösningen på alla problem, zappar mellan förhållanden och ständigt är beredda på nya kontakter.

– Men om man oavbrutet börjar om på nytt med en människa utvecklas man inte.

Foto: BONNIERS

Jens Christian Grøndahl är en av Danmarks mest uppburna författare. Han har skrivit essäsamlingar, pjäser och en rad romaner. Dominerande tema: kvinnor och erotik. Hans förmåga att skarpsynt skärskåda kärleken har gjort att folk frågar honom om goda råd i samlevnadfrågor.

– Men jag är ingen psykolog. Jag kan bara beskriva vår värld så att vi kan känna igen oss.

Och i den världen finns en frihet som vi inte alltid vet hur vi ska handskas med.

– Vi lever i en brytningstid där vi saknar sammanhang och förklaringar, vi har inga mönster att gå efter längre. Vår generation är den första som fått en fullständig frihet – politiskt, kulturellt, religiöst, moralisk. Och då vet vi inte vad vi ska göra med den.

– Jag vill inte att vi ska söka oss tillbaka till den pliktkultur som rådde förut. Men det går inte att komma ifrån att den moderna människans frigörelseprocess har en svart baksida av förtvivlan, ensamhet och själviskhet.
Tidigare var sexualiteten för kvinnan knuten till den traditionella modersrollen. I takt med frigörelsen har den fått maskulina drag

Det finns kvinnor i hans böcker som förnedrar sig i kärlekens namn, som sätter sina älskare före sina barn.

– Kärleken rymmer många sidor. En del är vackra, andra förfärliga. Det finns kvinnor som är masochister. De vill ge upp sig själva med en självdestruktiv hängivenhet som jag inte förstår – det är en paradox.

Jens Christian Grøndahl konstaterar att i dagens samhälle har den sexuella mystiken försvunnit.

– Vi börjar med att gå till sängs första kvällen vi träffas. Tidigare var sexualiteten för kvinnan knuten till den traditionella modersrollen. I takt med frigörelsen har den kvinnliga sexualiteten fått maskulina drag. Den är aktiv, sökande och rastlös, vilket frigör mörka sidor som kolliderar med modersrollen. Vi trodde vi kunde förvandla världen utan några destruktiva följder.

– Sexualiteten rymmer en närhet men också en insikt i hur oerhört ensam man kan vara. Den har en aggressiv kraft och den kraften har varit konstant i människans historia. Det finns två grundläggande relationer mellan människor – sexualiteten och dialogen. Jag tycker inte folk ska stanna kvar utan gå ifrån varandra om samtalet tystnat och sexualiteten tynat bort.

Samtidigt ser han ett stort värde i långa relationer.

– Man kan känna ett syskonskap med en människa som man levt hela livet med, det finns en kraft i den gemensamma historien. Visst finns det människor som lyckas med sina livslånga äktenskap, men det blir allt svårare...

Jens Christian Grøndahl är uppvuxen i den välbeställda medelklassförorten Charlottenlund utanför Helsingör. Hans mor är fotograf och hans far konsthandlare. Det är i denna miljö hans flesta romaner utspelas: bland fotografer, författare, konstnärer teater- och filmmänniskor.

– Det är också den miljö där den personliga friheten är som störst och som jag känner bäst.

Men passionen då, den uppslukande som vänder upp och ned på tillvaron. Hur ska man se på den?

– Jo, visst kan man uppleva den ett kort ögonblick. Men sen...Vi kräver så mycket av livet. Vi vill ha allt. Vi tror att lyckan är ett permanent tillstånd. Kärleken kräver tålamod, vilket vår kultur är för otålig för att acceptera.

Vinn böcker av Jens Christian Gröndahl

FAKTA/Jens Christian Grøndahl

TRE SVAR från Jens Christian

Ingalill Mosander

ARTIKELN HANDLAR OM