Downshiftarna från de hajpade IT-företagen

Förstår du inte rubriken ovan? Lugn, nu finns ett lexikon för nyskapade ord

RELATIONER

”Jag har hittat en fetbra rejvsajt på nätet.”

Du hade omöjligen kunnat säga det 1989.

Internet var då bara en angelägenhet för forskare och militärer och rejv fanns inte i Sverige – och framför allt fanns inte orden.

Men nu finns de och har till och med hunnit hamna i lexikonet Nyordsboken.

Foto: BJÖRN ELGSTRAND
Johan Staël von Holstein, före detta Asiendirektör för Icon Mediealab, och Jonas Birgersson, före detta vd för Framtidsfabriken.

Språket växer och stretar. Nya ord dyker upp, andra ändrar betydelse och några som ”flanellograf”, ”ehuru” och ”icke förty” försvinner ner i glömskans källare. Att nya ord poppar upp har olika anledningar. Nyutkomna Nyordsboken (Norstedts) har sorterat färskingarna.

1. Redan existerande ord får en ny betydelse.

Exempel: Kalkon, portal, fallskärm.

2. Flera redan existerande ord kombineras till ett nytt.

Exempel: Äventyrssporter, gatusmart, festfixare.

3. En ny ändelse fogas till ett gammalt ord.

Exempel: Fega, bolagisera, hiphoppare.

4. Gamla ord eller uttryck förkortas.

Exempel: Bredband(steknik), mobil, limo.

5. Lån från andra språk.

Exempel: Cred, infotainment, roligan.

Håller du öron och ögon öppna för nya ord och uttryck? Testa dig själv i Kvinnas nyordstest. Ett alternativ är rätt. Svaren finns längst ned. Dags att vädra ordförrådet.

Hur uppdaterad är du på en skala?

Jon Hansson