Här får invandrarfamiljerna hjälp att prata ut – och en ny chans att närma sig varandra

RELATIONER

Alla förlorar och ingen vinner på att en familj splittras.

Det menar Riyadh Al-Baldawi som tillsammans med sin fru Fateme driver Orient Hälsan.

Foto: Rikard Laving

– Att vara fri är att vara accepterad av sin omgivning och familj. Har du en egen lägenhet, men är rädd att gå ut, är du inte fri.

För fyra år sedan öppnade han tillsammans med sin fru, Fateme Al-Baldawi Orient Hälsan. Han är psykiatriker från Irak och arbetar också inom landstinget som chef för Transkulturellt centrum. Hon är psykolog och socionom från Iran.

I dag jobbar 15 terapeuter på Orient Hälsan – de flesta själva invandrare – med att återskapa relationer som skadats i och med kulturkrocken. Ofta är konflikten mellan föräldrar och tonårsbarn.
Vi försöker diskutera vad som är viktigast: om deras dotter mår dåligt eller är oskuld? – Det är normalt att vilja göra sig fri, men barnen måste förstå konsekvenserna om de driver det för långt. Risken att de tvingas bryta med sin familj är stor, säger Riyadh Al-Baldawi.

– Att kompromissa är inte bara föräldrarnas uppgift, eller bara barnens. Alla måste inse att de sitter i samma båt och hitta en balansgång.

Han menar att frigörelseprocessen för tonårstjejerna blir värre här, än vad den skulle blivit i hemlandet, eftersom familjen inte har ett socialt stöd runt sig.

– Många föräldrar fokuserar enbart på att dottern är oskuld. Vi försöker diskutera vad som är viktigast: om deras dotter mår dåligt eller är oskuld? säger Riyadh Al-Baldawi.

Ofta har barnen kommit in mer i det svenska samhället genom språk och skola, och det leder till att familjestrukturerna vänds upp och ner. Barnen blir förvirrade av sin nya makt och testar gränserna. Pappa, familjens förre överhuvud, hamnar inte sällan lägst i hierarkin. Resultatet är kaos och våld.

– Vi försöker prata igenom allt och förklara varför pappa gjorde si eller dottern så.

Det är viktigt att inte ta parti för någon. Det missar ofta den svenska socialtjänsten, menar Riyadh Al-Baldawi.

– Barnen kan ofta prata bättre svenska och vill närma sig det svenska samhället, vilket kuratorer och socialsekreterare identifierar sig med. Men det gör bara att föräldrarna stänger hjälpen ute.

Många familjer är skeptiska till Orient Hälsan till att börja med, men efter första samtalet är de flesta motiverade att fortsätta. Under åren är det bara en enda familj som avbrutit behandlingen.

– Vi visar att det går att lösa problemen. Vi är gifta och har barn. Vi har gjort samma resa som de har, säger Riyadh Al-Baldawi.

– I början är familjerna vi träffar väldigt arga på svenska samhället. Det finns en stor icke-kunskap om svenska regler, lagar och samhället, säger Fateme Al-Baldawi.

Hon tycker att det svenska samhället brister i att hjälpa invandrare med de problem en kulturkrock kan skapa.

– Sverige tar hand om invandrare praktiskt och ekonomiskt. Men vi borde också hjälpa dem att klara förändringarna, inte bara vänta in problemen. Vad det innebär att flytta till ett nytt land lär man sig inte i SFI. (Svenska För Invandrare)

Fotnot:

Numret till Orient Hälsan är 08-653 53 51.

Orienthälsans råd till invandrade tonårsföräldrar

Christina Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM