Därför mår han dåligt

När hon tar största ansvaret hemma får han dåligt samvete

Foto: SARA RINGSTRÖM
Fortfarande så är det vanligast att kvinnan stannar hemma med barnen när de är små och samtidigt sköter det mesta av hemarbetet.
RELATIONER

Hon tänker på barnen – och får skuldkänslor.

Han tänker på henne – och får skuldkänslor.

Kombinationen barn och jobb kan lätt ge dåligt samvete men kvinnor och män drabbas olika.

Psykologiforskaren Ylva Elvin-Nowak har intervjuat kvinnor om skuldkänslor. Resultatet blev en avhandling och boken ”I sällskap med skulden” som kommer i vår.

Nu är det männens tur.

Hon håller på att intervjua 20 fäder i flera omgångar. De flesta är gifta eller sambo.

– Alla bodde ihop med sina barns mammor när vi började men nu är det visst någon som har separerat. Men det är ju svårt att göra något åt det, säger Ylva Elvin-Nowak.

Undersökningen blir inte klar förrän år 2002 men det går redan nu att urskilja en del tendenser.

– Alla männen i undersökningen arbetar heltid och de talar om att de känner skuld för att de tillbringar för lite tid tillsammans med sina barn, säger Ylva Elvin-Nowak.

– Ibland är det skuldkänslor mot barnen men oftast mot kvinnan. De har dåligt samvete för att hon får ta det största ansvaret. Inga av de kvinnor jag talat med tar den omvägen och har skuldkänslor gentemot mannen.

Anledningen till skillnaden mellan män och kvinnor kan vara att barnen traditionellt varit kvinnans ansvar. Det betraktas till exempel som självklart att kvinnan tar ut föräldraledighet för att ta hand om barnen när de är små medan det är ovanligt och anses lite duktigt om mannen tar ut mer än någon enstaka månad. I stället förväntas han vara den som tar ansvar för ekonomin.

Har männen i undersökningen skuldkänslor för att de tjänar för lite?

– Nej, de talar mer om ekonomi än kvinnorna men de verkar inte drabbas av skuldkänslor, säger Ylva Elvin-Nowak.

Minska skuldkänslorna

Jon Hansson