Vem ska försörja framtidens farmor?

RELATIONER

”Föd fler barn”, uppmanar Göran Persson. Han är orolig för att det snart inte finns tillräckligt många unga som kan jobba ihop till pensionerna.

Oron är befogad.

De närmaste tio åren blir visserligen en skördetid men när 40-talisterna går pension börjar ekonomin att backa.

Sverige blir ett land av åldringar.

I dag är var sjätte svensk pensionär, år 2030 är det var fjärde.

Kommer dagens barn att vilja betala för så många gamla?

Först så går det upp?

I forskningsrapporten ”40-talisternas uttåg” räknar geografen Bo Malmberg och ekonomen Thomas Lindh med att realinkomsterna i Sverige kommer att fördubblas fram till 2015. Vi kommer alltså att ha dubbelt så mycket pengar att sätta sprätt på. Vi kan satsa på bättre skola, fler poliser eller privat konsumtion.

Men sedan blir det riktigt tråkigt.

Malmberg och Lindh spår att Sveriges ekonomi kommer att börja minska runt 2020. Vi kommer stadigt att få mindre pengar att röra oss med.

Dessutom ska då 5,2 miljoner i arbetsför ålder försörja drygt 2 miljoner pensionärer. I dag ska ungefär lika många försörja 1,5 miljoner pensionärer.

Går vi fram till 2050 blir läget ännu mer extremt. Då ska något färre arbetsföra än i dag försörja 2,3 miljoner pensionärer. Det blir 2,2 arbetsföra per pensionär mot dagens 3,5.

Slår prognoserna in betyder det radikalt högre skatter eller lägre pensioner och sämre vård om 20 år.

Folkmängden en förklaring?

Under 50- och 60-talen gick Sverige som tåget. Hjulen snurrade för fullt i folkhemmet. Vad berodde det på? Den svenska fliten? Att vi klarade oss från kriget? Saltsjöbadsandan?

Sedan kom 70-talet med oljekriser, nedlagda varv och gruvstrejker. Orsaken? En konjunktursvacka? De allt högre skatterna?

De senaste åren har ekonomer och samhällsvetare börjat intressera sig för en annan orsak: folkmängden och hur stor andel som är unga respektive gamla.

Vetenskapen kallas demografi. En stor fördel är att den handlar om ungefär det enda som går att förutsäga om framtiden.

Eftersom vi vet hur många som föds och dödligheten håller sig relativt konstant kan man göra säkra prognoser över hur många människor som kommer att finnas i olika åldergrupper.

Man kan förstås tänka sig att ett tredje världskrig eller en ny digerdöd helt förrycker siffrorna men då har vi å andra sidan allvarligare saker än pensionerna att bekymra oss om.

”Jätteproppen Orvar 40-tal” är problemet

Den grupp som kommer att fixa ett väldigt ekonomiskt uppsving de närmaste tio åren och sedan dra misär över landet är de beryktade 40-talisterna.

Att de som föddes i Sverige på 40-talet är en ”Jätteproppen Orvar” är nämligen sant. De är väldigt många.

1999 föddes 88 200 barn i Sverige. Under flera år på 40-talet föddes över 130 000 barn.

40-talisterna är nu mellan 50 och 60 år gamla, en förtjusande ålder för den som gillar välstånd och blomstrande ekonomi.

Efter 50 är ofta ens barn utflugna och inte längre någon försörjningsbörda, man arbetar ännu och kan lägga undan pengar på bankboken eller i pensionsfonden.

En stor andel 50–64-åringar i befolkningen betyder högt sparande, pengar till investeringar, låg inflation, plus i bytesbalansen och hög tillväxt. Med ett ord: välstånd.

Malmberg och Lindh har jämfört den ekonomiska utvecklingen i 14 OECD-länder (Västeuropa samt USA och Kanada) med andelen medborgare i åldern 50–64 år och teorin stämmer.

Det svenska ekonomiska uppsvinget på 50- och 60-talen kan även det förklaras med en stor andel 50–64-åringar. Då var det de stora barnkullarna från sekelskiftet som nådde medelåldern.

När de sedan pensionerades på 70-talet kom en nedgång i ekonomin. Pensionärer tar ju av sitt sparkapital och tjänar inte längre några pengar.

?allt är deras fel

Det är just det som kommer att hända igen 2010. Då kommer allt fler 40-talister att gå i pension och eftersom de flesta av dem är pigga, friska och reslystna kommer de att spendera sina pensionsfonder.

Det hjälper inte ens med mycket större barnkullar i dag för att få fart på ekonomin om tio år. Barn har liksom pensionärer den tråkiga egenskapen att de bara gör av med pengar.

2020 kommer 40-talisterna att tillhöra gruppen äldre pensionärer och kräva allt mer av samhällets resurser i form av sjuk- och äldrevård.

Då uppstår det dubbla problemet: Sveriges ekonomi minskar och allt färre arbetsföra ska jobba ihop pensionspengar och vårda de många gamla.

Jon Hansson