RELATIONER

1900: Fram till sekelskiftet är Sverige som ett u-land. Fattigdomen är utbredd eftersom få vuxna ska försörja stora barnkullar.

1919: Det har aldrig funnits så många barn under 15 år som 1910, varken förr eller senare, trots att det då bara bodde 5,5 miljoner människor i Sverige.

1920: Födelsetalen sjunker, från 138 753 födda år 1920 till 92 861 under decenniets sista år. Anledningarna är ökad trångboddhet på grund av inflyttningen till städerna och mindre möjligheter att nyodla.

1933 föds bara 85 020 barn i landet. Man får gå tillbaka till 1820-talet för att hitta så låga siffror och då var befolkningen mindre än hälften så stor.

1940: Nu ökar födelsetalen raskt igen. Toppåret är 1945 då det föds 135 373 barn. Orsaken till ökningen är snarare hyresstopp och höga löner än mörkläggningen under kriget.

1950: Det är goda tider i efterkrigs-Sverige. De stora kullarna från sekelskiftet kliver in i medelåldern och får fart på ekonomin. Födelsetalen dalar ned mot 105 000–110 000 om året. Industrin fyller sina behov genom att importera arbetskraft.

1960: Fortsatt goda tider. Invandringen ökar något, likaså födelsetalen.

1970: Födelsetalen vänder nedåt. Ekonomin får sig rejäla knäckar. Det är oljekris och de svenska varven slås ut. Den stora sekelskiftesgenerationen går i pension och sätter fart på inflationen.

1980: Bättre fart på ekonomin igen. Bostadsbidrag, höjda barnbidrag och utbyggd barnomsorg kan vara det som får födelsetalen att öka. Nativiteten i Sverige ligger i Europatopp.

1990: Födelsetalen fortsätter öka några år in på årtiondet. 1990 är toppåret med 123 938 födda. Sedan blir det ekonomisk kris med tuffa nedskärningar som följd och nu rasar födelsetalen brant och landar på 88 172 ifjol.

2000: Prognosen är att födelsetalen kommer att öka något men inte mycket.

2010: De goda tiderna fortsätter. Realinkomsterna är dubbelt så stora som i dag runt år 2015. Vid den här tiden vänder dock alla kurvor nedåt i samband med att allt fler 40-talister går i pension. Sjuk- och åldringsvården ställs på hårda prov när allt fler blir riktigt gamla.

2020: Sveriges ekonomi minskar. Vi får mindre pengar att röra oss med. Födelsetalen beräknas ligga kring 100 000 per år. 5,2 miljoner i arbetsför ålder ska ta hand om drygt 2 miljoner pensionärer. Det är 2,6 arbetsföra per pensionär jämfört med 3,5 arbetsföra per pensionär i dag. En bit in på 2030-talet är var fjärde svensk över 65 år. I dag är det var sjätte.

År 2050 Sveriges ekonomi har minskat under 30 år och är nu tillbaka på samma nivå som i dag. Det stora uppsvingget 2000–2015 är utraderat. 5,1 miljoner i arbetsför ålder ska ta hand om drygt 2,3 miljoner pensionärer. Det är 2,2 arbetsföra per pensionär. Var tionde svensk är över 80 år. Det är dubbelt så många som i dag.

Källor: ESO-rapporten ”40-talisternas uttåg”, Bo Malmberg, Thomas Lindh. SCB:s befolkningsstatistik och jubileumsbok.