"och så har de det i övriga västvärlden

RELATIONER

De nordiska länderna:

Som i Sverige. Födelsetalen sjunker och stora kullar från 40-talet närmar sig pensionen.

Storbritannien: Som i de nordiska länderna. Det kommer att bli problem när 40-talisterna går i pension. Storbritannien har redan varit med om en pensionärschock på 70-talet när ekonomin backade. Forskarna Roberto Cardarelli, James Sefton och Laurence Kotlikoff har räknat på om britter i olika åldrar vinner eller går back gentemot staten. De kom fram till att en 25-åring som nyss börjat arbeta kommer att betala motsvarande 2 miljoner kronor mer i skatt än vad han eller hon kommer att få tillbaka. En 75-årig pensionär kan däremot glädja sig åt att gå plus med 1,2 miljoner. Skillnaden beror på att dagens unga kan se fram emot att behöva försörja långt fler äldre än någonsin tidigare.

Tyskland:

Landet kommer att få allvarligare problem än Storbritannien om utvecklingen inte bryts. Födelsetalen är mycket låga och beräkningar visar att skatterna måste fördubblas inom 20-30 år om pensioner och vård ska hållas på samma nivå som i dag.

Spanien, Italien och Grekland:

Ligger i problemtoppen tillsammans med Tyskland. Barnkullarna har varit relativt stora fram till 60-talet men sedan har födelsetalen störtat brant ned. Fortsätter utvecklingen kommer till exempel Italiens befolkning att ha krympt med en tredjedel om 50 år. En anledning till den låga nativiteten är den klent utbyggda barnomsorgen. Kvinnorna har för länge sedan tagit steget ut på arbetsmarknaden men förväntas fortfarande kliva tillbaka hem när barnen kommer. Reaktionen är tydlig: det blir inga barn.

USA:

Födelsetalen är något högre än i Västeuropa men ett orosmoment är vad som kommer att hända med börserna de närmaste tio åren. Då kommer de många "babyboomers" från 40- och 50-talen att dra sig tillbaka och länsa sina pensionsfonder.

Japan:

Efterkrigsgenerationens överdrivna sparnit har strypt den inhemska konsumtionen och vållat problem i stället för välstånd. Lång livslängd och stora generationer från 40- och 50-talen gör att Japan kommer att vara världens äldsta land år 2020. Även här kan man vänta sig fördubblade skatter när vård och pensioner ska betalas.