Startsidan / Wendela

Njurläkaren: Det är inte som att låna bilen

   1999 gjordes 196 njurtransplantationer där njuren kom från en avliden och 105 där njuren kom från en anhörig.

Numera är det inte bara till någon inom familjen som man kan ge en njure. Även makar, sambor och nära vänner får ge njurar till varandra om blodgrupp och vävnadstyper stämmer, men givaren måste vara myndig.

– Det viktiga är att det finns en bärande känslomässig relation, säger Helene Sellgren Wiman, kurator vid transplantationskirurgiska sektionen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

– Om givaren drabbas av komplikationer vilket sker i sällsynta fall, eller om njuren stöts bort, är det viktigt att relationen håller.

I sitt arbete möter hon också dem som säger nej till donation. Några kan ha en social situation som gör att de inte vill eller kan. En del befarar att sjukdomen är ärftlig och vill spara njuren åt sina barn. Andra är helt enkelt rädda för operationen.

– Det är viktigt att vi inom sjukvården talar om att det är helt OK att säga nej.

Hon har också träffat dem som har behövt en njure men inte har velat fråga sina anhöriga.

– Det är ju inte som att fråga om man får låna bilen. Den kan man lämna tillbaka tankad. En njure kan man aldrig ge igen.

Ulrika Vallgårda

Senaste TV-klippen
Följ wendela
Om Aftonbladet