Framtidsduellen

Ung vänsters Jenny Lindahl Persson möter MUF:s Tove Lifvendahl

Foto: Per Björn
Ung vänster möter MUF. Jenny Lindahl Persson och Tove Lifvendahl duellerar om framtiden.
RELATIONER

Jenny Lindahl Persson, 28, lyssnar på Eminem och drömmer om en storvinst.

Tove Lifvendahl, 26, föredrar Lisa Ekdahl och hoppas få återse döda släktingar.

Båda vill förändra världen. En från vänster, en från höger.

Kvinna lät Ung vänsters och MUF:s ordförande duellera om framtiden.

De är ungefär lika gamla, men försöker inte låtsas att de är kompisar.

Men så tycker de också olika om det mesta, både när det gäller politik, musik och tv-program.

Tove Lifvendahl, 26, är ordförande för Moderata ungdomsförbundet, som har cirka 6 500 medlemmar.

Jenny Lindahl Persson, 28, representerar Ung vänsters cirka 13 000 medlemmar.

Är det samhällets fel att det föds så lite barn i Sverige?

Jenny: Ja. Många saknar ekonomisk trygghet och tvekar eftersom de inte vet hur det blir med barnomsorg och skola i framtiden. Men det är inte så farligt att det föds lite barn i Sverige. Jag tycker att vi kan ta hit fler flyktingar i stället.

Tove: Nja, jag vet inte om man kan skylla på politiken, men något i vårt stressiga samhälle bidrar säkert. Jag håller med Jenny, det är inget stort problem. Det finns så mycket människor på andra ställen på jorden. Låt dem komma hit.

Ska vi lagstifta om att förkorta arbetstiden?
Det är märkligt att vi inte redan har avskaffat monarkin

Jenny:

Ja, så klart! I dag jobbar bara 10 procent av alla arbetare fram till pensionen, resten förtidspensioneras.

– För det mesta för att kroppen är utsliten. Och majoriteten av Sveriges kvinnor jobbar redan mindre än 35 timmar i veckan. Om arbetstiden kortades skulle män kunna ta ett större ansvar för barnen.

Tove: Nej, absolut inte. Jag tycker inte politiken ska ha åsikter om hur mycket eller lite folk arbetar. Däremot kan man se till att människor får behålla mer av vad de tjänar så att de själva kan göra de valen.

Kommer vi att arbeta mer eller mindre om 20 år?

Jenny: Mindre. Oavsett vad politiker i riksdagen beslutar. Någon nytta ska vi ha av att tekniken går framåt, och den nyttan borde vara att vi får mer fritid.

Tove: Mindre. Men jag tror att vi kommer att jobba väldigt mycket i vissa perioder och mindre andra.

Blir Victoria en bra statschef?

Jenny: Nej. Victoria är uppväxt under helt annorlunda villkor än 99 procent av svenska folket. Därför är hon ingen bra representant.

Tove: Ja. Utifrån den roll som statschefen har i dag, en roll utan formell makt.

Kommer hennes barn att ärva tronen eller ska vi avskaffa monarkin?

Jenny: Det är märkligt att vi inte redan har avskaffat monarkin eftersom det finns en politisk majoritet för det i riksdagen. Det är socialdemokraterna som är för fega.

Tove: Jag vet inte. Principiellt har jag svårt att försvara monarkin, men jag har inga problem med kungahuset. Det komiska är att vår främste representant kostar pengar, är belagd med munkavel och inte kan påverka sin situation.

Vem ska ha kontrollen över våra arvsanlag?

Jenny: Vi måste själva ha ansvar för vilka tester som får göras och vad kunskapen får användas till.

Tove: Den enskilda människan. Jag har svårt att se dagen när försäkringsbolag kollar av våra anlag. Jag föreställer mig ett samhälle där vi tar hand om varandra, oavsett om vi har taskiga gener.

Är det en nackdel att vara tjej i Sverige i dag?

Jenny: Ja. Tjejer värderas inte lika högt som killar.

Tove: Ja, ibland. Jag tror inte tjejer generellt underordnas killar, men det är uppenbart att det är så i vissa situationer.

Kvinnor tjänar fortfarande sämre än män. Vad kan man göra åt det?

Jenny: Om vi förkortade arbetstiden och delade på föräldraledigheten så skulle kvinnor och män arbeta på mer lika villkor. Men vi måste också förändra vårt beteende och låta tjejer ta större plats.

Tove: Vi måste sätta press på arbetsgivarna. Det ska finnas lagar som gör att vi kan fälla de arbetsgivare som beter sig på ett diskriminerande sätt.

Ger du pengar till tiggare?
Man kan inte ha en politikerhatt som man tar på sig ibland

Jenny:

Det beror på situationen. Jag bryr mig inte om pengarna går till missbruk. Det är bättre att de tigger än snor, vilket ofta är alternativet. Men det är inget bra sätt att hjälpa människor, ingen långsiktig lösning.

Tove: Nej, inte i allmänhet. Om någon frågar ”har du en tia till en kopp kaffe” så brukar jag säga, ”okej, jag följer med och köper kaffe”. Jag jobbar som volontär i Stockholms stadsmission och har ingen lust att betala för en sil eller en pava.

Kommer klyftorna att öka eller minska i Sverige i framtiden?

Jenny: På kort sikt kanske de ökar eftersom det finns en sådan utveckling i världen. Men på längre sikt minskar klyftorna eftersom folk kommer att organisera sig och förbättra sina villkor.

Tove: Jag vet inte. Det beror på vilken politik som bedrivs.

– Huvudproblemet för mig är inte att det är lite olika utan om några kan förändra sin situation och andra inte, oavsett hur hårt de arbetar.

Måste politiker leva som de lär?

Jenny: Nej. Det låter kanske konstigt. Men jag tycker att det är lite hysteri kring att om man tycker någonting så måste man bete sig på ett visst sätt. Skulle jag som feminist inte få raka benen om jag ville det?

Tove: Ja, det måste man. Att vara politiker handlar om ett förtroende. Man kan inte ha en politikerhatt som man tar på sig ibland.

FAKTA

Lena Bergman-Esk

ARTIKELN HANDLAR OM