Forskaren: Kvinnor som har högre lön än mannen är inte mer jämställda

RELATIONER

Vad händer hemma om kvinnan plötsligt tjänar mer?

– Hon fortsätter oftast att vara underordnad och ta ansvaret för hem och barn, säger forskaren Liselotte Jakobsen.

Mycket har hänt på arbetsmarknaden sedan hemmafruarna tågade in på 70-talet. Jämställdheten har ökat.

Men vad har förändrats på hemmaplan? Egentligen ingenting.

– Trots att kvinnorna lönearbetar mer så har mannens delaktighet i hushållsarbetet inte ökat i motsvarande grad, säger Liselotte Jakobsen.

– Den har ökat lite bara, och det beror inte på att männen gör mer, utan på att kvinnorna gör mindre hemma eftersom de förvärvsarbetar.

Det visar kvinnomaktutredningen från 1998, enligt Liselotte Jakobsen, sociolog och genusvetare på Karlstads universitet.

De traditionella könsrollerna lever alltså kvar hemma. Det är kvinnorna som har huvudansvaret för barnen och hushållet.

Inte ens karriärkvinnorna har lyckats ändra på detta.

– Även om kvinnan tjänar mer än mannen och har en högre befattning så blir inte resultatet jämställdhet, säger Liselotte Jakobsen.

– Mannen och kvinnan byter inte position på hemmaplan, utan kvinnan fortsätter att vara underordnad. Hon tar ansvaret för andras välbefinnande, för familjen och hemmet.

Vem stöttar karriärkvinnan, på hemmaplan?

– Ingen. Hon har ingen som motsvarar en representationshustru. Hon har kanske en man som hjälper till, mer eller mindre.

Om båda har karriärsyrken, vem sköter hemmet?

– Man köper städhjälp om ingenting annat fungerar. Och det är HON som köper tjänsterna, eftersom hemmet fortfarande ses som kvinnans ansvar.

I hemmet härskar könet, inte klassen.

– Men det finns en liten grupp kvinnor som lever lite mer jämställt än andra hemma. De har högre inkomst och högre befattningar. I dessa familjer tenderar männen att göra lite mer av hushållsarbetet och tar mer föräldraledigt än genomsnittsmannen, det visar flera undersökningar.

Karriärkvinnan som slipper ansvar för hem och barn, finns hon?

– Nej, jag har aldrig stött på henne, säger Liselotte Jakobsen.

Fotnot:

Liselotte Jakobsen disputerade med avhandlingen ”Livsform, kön och risk” vid Karlstads universitet 1999.

Mary Mårtensson