Därför går hon inte

RELATIONER

Det handlar om tro, hopp, stark förnekelse och stor förälskelse.

Man lyssnar inte på varningssignaler.

Varje slag är ett trauma. Det är som om du får reda på att en nära anhörig dött. Det tar ett tag att få in det.

Det är ett psykologiskt försvar. Jag tror att var och en av oss har svårt att förstå att det finns ondska i en annan människa.

För att överleva försöker du att hitta en orsak till att det hände. Nu när jag jobbar med kvinnor hör jag samma sak: ”jag har inte varit Guds bästa barn jag heller”, säger de. Jag försöker få dem att inse att de inte hade ett val. De var maktlösa, det gör att de inte känner lika stor skuld och skam.

Källa: Anna Videll