Reklam är barnens nya snackis

Forskare: Reklamen kan framstå som en saga för barn

RELATIONER

Barn kan ofta tv-reklamen utantill och kan tralla refrängerna.

– De delar samma upplevelser och alla vet vad det handlar om, säger Anita Andersson, doktorand på Umeå universitet.

I dag har barnen gärna figurerna i tv:s reklamfilmer som gemensamt samtalsämne, även om det är reklam som riktar sig till vuxna.

Foto: PHARMACIA/UPJOHN
1999 dök den lille blå mannen med den trallvänliga och irriterande sången upp i tv-rutorna. Barnen tog honom snabbt till sitt hjärta och 2001 är han fortfarande storfavorit.

– Alla barn tittar i dag på tv och på reklaminslagen emellan programmen. De pratar i skolan om vad de sett på tv. De kan de olika reklaminslagen utantill, de kan refrängerna och de kan lekarna, säger forskaren och etnologen Helena Brembeck vid Göteborgs universitet.

Har reklamfilmerna blivit de moderna barnens kulturskatt?

– Nja, reklamen är snarare de nutida barnens gemensamma erfarenhetsvärld, säger hon.

Helena Brembeck formulerade dessa tankegångar i antologin ”Postmodern barndom”, som hon skrev 1996 med etnologen Barbro Johansson. Anita Andersson är doktorand i media och kommunikationsvetenskap vid Umeå universitet. Hon undersöker hur förskolebarn formar sin identitet utifrån medier som tv, video, dataspel och böcker. Studien är inte avslutad.

Men redan 1993 skrev hon en uppsats om 5- och 6-åriga barn och deras tankar kring tv-reklam.

– Jag kom fram till att barn är ganska okritiska till reklam som riktas till barn. De var mera kritiska till reklam för vuxna.

Ser små barn skillnad på tv-program och reklam?

– Ja, i allmänhet – men de förstår inte de kommersiella intressena bakom reklamen. Det gäller barn upp till nio år.

Reklamen var bra – tyckte barnen i studien – när den presenterade nya leksaker och hur man kunde leka med dem.

– Reklammakarna är ju så skickliga. De vet precis hur de ska utforma reklamen för att attrahera barnen. Ofta väver de in berättelser i reklamen, säger Anita Andersson.

Tv-reklamen kan framstå som en saga i barnets ögon.

Finns barnen med i tankegångarna när reklambyråerna gör reklam för vuxna?

– Nej, säger Helena Westin, vd på Paradiset, som inte gör reklam för barn.

– Men den reklam vi gör för vuxna möts ju även barnen av. Barn är mer receptiva och lär sig snabbt sånt som de tycker är kul.

Genomskådar barn reklam?

– Ja. Barn är otroligt smarta och snabba på att se vad som är ljug, säger Helena Westin.

Men Anita Andersson håller inte med.

– Nej. Man måste förstå att små barn inte har så stor erfarenhet, säger hon.

– Därför är det viktigt med mediekunskap i skolan och att föräldrarna sitter med barnen och pratar om det som sänds på tv.

Rösta på din favoritreklam

Mary Mårtensson