”Kvinnors mod föds ofta ur ett underläge”

RELATIONER

Allt fler kvinnor hamnar i strålkastarljuset för att de vågat säga ifrån. Blir kvinnor modigare?

Nej, tror Jeanette Bäfverfeldt, journalist och författare med erfarenhet av socialt förändringsarbete.

– Förr i tiden blev kvinnor ensamma om de rörde sig utanför hemmet med sina åsikter. Det fanns inga jämställdhetslagar som hjälpte dem. I dag är det okej att höja våra röster. Trots det tror många kvinnor fortfarande att det inte går att göra något utanför hemmet.

Kvinnor tänker ofta ”inte ska väl jag...”, och har svårt att säga ifrån. Men det betyder inte att kvinnor är fegare än män. Skillnaden är att kvinnors mod föds i underläge.

– Vi säger ifrån i en utsatt situation. Det är som att vara med om en olycka. Då reagerar vi direkt utan att fundera över konsekvenserna, besegrar skräcken och slutar att vara rädda.

Det modigaste som finns är en misshandlad kvinna som lämnar sin man, enligt Jeanette Bäfverfeldt. Hon har inte ett uns av självkänsla, men så kommer ett ögonblick då hon bestämmer sig. Då lämnar hon förtrycket utan att se sig om.

– Det påminner om en förlossning. Barnmorskor kan berätta om det ögonblick då den

födande kvinnan blir svart i ögonen. Då vet barnmorskan att det inte blir svårare.

En annan skillnad mellan manligt och kvinnligt mod är att män oftast kämpar för personlig vinning. Kvinnor är bra på att skapa förändringar som gynnar fler än dem själva. Jeanette Bäfverfeldt berättar om en kvinna som sa upp sig från sitt jobb och startade ett kafé på landsbygden. Hon hade växthus och värnade om miljön. Allt skulle vara ekologiskt och gynna människorna som bodde där. Det var modigt gjort i ett samhälle där fegheten breder ut sig:

– Neddragningar gör att vi bara bryr oss om hur det påverkar våra egna liv. Vi skiter i den misshandlade kvinnan eller den alkoholiserade kollegan. Alla hoppas på att det ska bli bättre utan att de själva ska behöva hjälpa till.

Hur ser kvinnor på modiga kvinnor?

– För det mesta stöttar vi varandra. Invandrarkvinnor som tar plats och bryter könsroller kan vara jätteprovocerande, men de får även en bättre biljett in i samhället.

Hur reagerar män på modiga kvinnor?

– De blir attraherade men rädda. När en man möter en modig kvinna får han bereda sig på en resa. Är han själv modig får båda två ta på sig kängorna. Det blir en jäkla utmaning.

Hanna Blanksvärd

ARTIKELN HANDLAR OM