Fakta/Grumsfallet

RELATIONER

1993 Johanna Rosenqvist börjar sjuan i en ny skola. Hon mobbas dagligen för att hon kommer från landet, för hur hon ser ut och vad hon har på sig. Hon talar med klassföreståndaren som tar upp problemet inför hela klassen och situationen blir bara värre för Johanna, som nu även blir kallad ”tjallare”.

Från oktober blir hon placerad i småklasser tillsammans med bråkstakar och vilda elever, där hon inte heller passar in.

1994 Johanna deltar bara sporadiskt i undervisningen. I mars slutar hon att komma till skolan. Hon har sömnproblem och funderar på självmord. Den tionde maj hotar skolan med avstängning om Johanna inte slutar att skolka. I juni gör Skolverket en utredning och kommer fram till att kommunen inte gjort tillräckligt för att stoppa mobbningen.

1995 Johanna erbjuds anpassad studiegång, men är rädd och klarar inte av det. Hon flyttar till Arvika.

1997 I september stämmer Johanna Grums kommun på

700 000 kronor.

1999 5 november utdömer Karlstad tingsrätt ett skadestånd på 125 000 kronor med motiveringen att Grums kommun inte gjort tillräckligt för att hjälpa Johanna. Grums kommun överklagar domen och förnekar att mobbningen över huvud taget ägt rum.

2000 I november påbörjar hovrätten förhandlingarna. Johanna begär att skadeståndet ska höjas till en halv miljon kronor. 21 december friar hovrätten Grums kommun från allt ansvar. Hovrätten skriver att hon visserligen varit mobbad men anser inte att kommunen gjort fel. Johanna förlorar skadeståndet hon tilldömdes i fjol.

Fotnot. 18 januari är sista dagen för att överklaga domen till Högsta Domstolen.