Ensamstående? Så kan du göra en ”Ally”

RELATIONER

Adoptionscentrum: Om inget par vill adoptera är det viktigare att barnen får någon förälder än ingen alls

Kina är landet för ensamstående kvinnor som vill adoptera. - De accepteras på samma villkor som gifta makar, säger Carin Öhlund, kanslichef på Barnens Vänner.

Barnens Vänner förmedlade förra året 45 barn från utlandet, varav en tredjedel till ensamstående kvinnor. Alla dessa barn kom från Kina. 1997 var det bara ett sådant fall. De flesta andra länder godtar dock inte ensamstående som adoptivföräldrar till friska barn, och det gör heller inte alla svenska adoptionsorganisationer.

Mamma, pappa, barn - den klassiska familjen - är förebilden för Adoptionscentrum.

- Vi har en policy som säger att barn i första hand bör få både en mamma och en pappa. Detta stämmer överens med den europeiska adoptionskonventionen som Sveriges riksdag skrivit under. Vi tycker att det är viktigt att utgå från barnets behov, säger Elisabet Sandberg, kanslichef.

Vilka barn får ensamstående adoptera genom er?

- Sedan i fjol kan vi hjälpa ensamstående att adoptera barn från Kina. Från andra länder blir det lite äldre eller handikappade barn, som är lite svårplacerade och annars inte skulle få en familj.

Ensamstående får alltså adoptera barn som man misstänker att ingen annan vill ha och som annars riskerar att bli kvar på barnhemmet.

Borde inte ett handikappat barn - som är mera vårdkrävande - ha större behov av två föräldrar än ett friskt barn?

- Jo. Men om inget par vill ha barnet, då är det viktigare att barnet får någon förälder än ingen alls, säger Elisabet Sandberg.

Får ensamstående män adoptera?

- Det finns inget land som tar emot en sådan ansökan. Ensamstående män väcker förvirring och misstänksamhet i barnens hemländer, säger Kerstin Bridner, informatör på Statens nämnd för internationella adoptionsfrågor.

- Det har hänt några enstaka gånger att svenska män har adopterat, då har de gjort det privat. Jag kan minnas ett fall för cirka elva år sedan.

Adoptionscentrum har genom åren fått två förfrågningar från ensamstående män, enligt Elisabet Sandeberg, de fick inte adoptera.

Adoptionscentrum är den största och äldsta adoptionsorganisationen i Sverige. Förra året förmedlade Adoptionscentrum 675 barn, vilket var två tredjedelat av alla adoptivbarn från utlandet.

Tretton av dessa 675 barn, eller två procent, adopterades av ensamstående.

Här kan du få mer stöd och information

Är du ensamstående adoptivförälder eller funderar du på att bli det? Då kan du få stöd och information av Ensamstående adoptivföräldrars förening.

Tel: 08-25 62 54

Mary Mårtensson