Om tomten är far till barnet, stäm honom!

Lurade män kan få pengar tillbaka

RELATIONER

Efter åtta år fick en engelsk man reda på att sonen han trodde var hans, var en annan mans. Nu stämmer han sin fru.

Även i Sverige finns en liten möjlighet för försmådda män att få underhållspengar tillbaka.

Just nu undersöker jurister i England möjligheten för mannen att få skadestånd av sin före detta fru. Han begär 250 000 pund för de utgifter han betalat för barnets underhåll och för att han tagit hand om sin fru under de åtta år de var tillsammans. Dessutom kräver han skadestånd för den chock och känslomässiga plåga han utsattes för när han fick reda på att han inte var biologisk pappa. Om fallet tas upp i domstol kommer utslaget att bli prejudicerande.

Möjligheten för en man att få tillbaka kostnaderna som han haft under ett barns uppväxt finns i Sverige – men den är liten.

– Han måste veta vem den riktiga pappan är och stämma honom, säger Hanna Wiksten, jurist och expert på familjerätt.

För det krävs särskilda skäl. Exakt vad det innebär är osäkert eftersom lagen aldrig prövats i Högsta domstolen.

– Det här är ovanliga mål just för att det är så traumatiskt. Barn blir rotlösa och mår dåligt.
Det här är ovanliga mål

just för att det är så traumatiskt

Ett fall finns från 1981, men omfattades då av en äldre lag med något andra formuleringar. Då dömde Högsta domstolen barnens riktiga pappa att ersätta vad det kostat en annan man att försörja dem i tron att han var den riktiga pappan.

I England är det mamman till barnen som stäms. Det ger inte den svenska lagen möjlighet till.

– Det är ett övertag som kvinnor har. Inte heller kan barnet bli återbetalningsskyldigt utan har alltid rätt till sitt underhåll, säger Hanna Wiksten.

I Sverige vet man inte hur många pappor som inte är biologiska fäder till sina barn, men undersökningar visar på allt från 2–15 procent. Med DNA-test kan man i dag med nästan 100 procents säkerhet avgöra vem som är pappa. I England och USA är faderskapstester på nätet en växande storindustri.

Svenska Rättsmedicinalverket, som har hand om faderskapsärenden, får in cirka 2 000 ärenden per år.

Christina Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM