Lilian tog över pappas toppjobb

Electrolux nya ansikte: Jag har inga ambitioner att bli lika duktig som pappa i näringslivet - men jag är en bättre bergsklättrare

Foto: PRIVAT
RELATIONER

Lilian Fossum är 38 år och har tagit plats i Electrolux koncernledning som ansvarig för chefsförsörjning.

Att tacka ja till jobbet var inte helt självklart. Lilians pappa, Hans Werthén, var fram till sin död för ett år sedan en av svenskt näringslivs storfarbröder och dessutom legendarisk chef för Electrolux under drygt 20 år.

– Visst är det en alldeles speciell känsla att arbeta på Electrolux, säger Lilian Fossum. Men samtidigt är det en stor utmaning eftersom många inte känner till mina egna meriter och kanske jämför mig med pappa.

Hon berättar att hon genom att ta jobbet på Electrolux inte uppfyller sin pappas hemliga dröm. Hans Werthéns ambitioner för sina tre döttrar sträckte sig bara till att de skulle skaffa sig en bra utbildning och därmed valfrihet.

– Sedan ville han förstås att vi skulle ge honom många barnbarn. Och det fick han.

Ändå har Lilian Fossum ända sedan unga år varit framgångsrik i allt hon tagit sig för. Toppstudent på Handelshögskolan och sedan bland annat vice vd på Spendrups innan hon blev värvad till Electrolux. På fritiden är hon en passionerad bergsklättrare, och hon har både lyckats överleva en lavin och bestiga Matterhorn.

Lilian Fossum är gift med Lars, som är civilingenjör, sedan tolv år. Han är 20 år äldre än hon.

– Skillnaden i ålder gör att vi inte är i den mest intensiva fasen av våra yrkesliv samtidigt, vilket ju är bra för våra barn. Jag har hittills arbetat deltid, men nu tar Lasse huvudansvaret för barnen under en period, så att jag kan satsa fullt ut.

När hon blev gravid med sitt första barn, Niklas, som nu är åtta år, arbetade hon som vd på ett företag inom Axel Johnson-koncernen.

– Jag sa upp mig när Niklas föddes, för jag såg det som min uppgift att inte belasta företaget med mitt barn.

– Vid trettio hade jag inte alls samma självförtroende och ställ-de inte samma krav som när jag blev lite äldre. När jag var 36 år och fick mitt tredje barn, tyckte jag inte

precis synd om företaget för att jag blivit gravid!

Lilian Fossum tror att det största problemet för föräldrar i karriären, är att det är svårt att få tiden att räcka till.

– Jag klarar nog inte alltid mitt mål att vara en bra mamma, säger hon. Jag försakar mycket och ibland går det tyvärr ut över barnen.

– De kan vara de enda som inte har fått nya gummistövlar, jag glömmer kanske att packa matsäck till deras utflykter och jag hinner inte alltid förhöra läxor.

– Jag försöker lära mig att leva med att inte allt går ihop, men det gör mig lika ledsen varje gång.

– Det viktiga är att försöka sätta gränser, både hemma och på jobbet. Ibland måste man kanske resa sig och gå mitt under ett pågående möte, och det känns inte heller bra. Men det går inte att tro att man är perfekt.
Jag försakar mycket och ibland går det nog ut över barnen

Lilian Fossum har alltid arbetat i miljöer där det varit mest män, och då blir diskussionerna och arbetsgången på ett visst sätt, tycker hon.

– De gånger vi varit fler kvinnor har diskussionerna

ofta blivit häftigare men resultatet bättre, säger hon.

– Många tror att tjejer är försiktiga, men jag har nog upplevt det motsatta.

– Vi har en tendens att lägga fram åsikter och förslag på ett brutalare sätt, utan att först ha förankrat dem i resten av gruppen. Män verkar vana vid att stämma av sina åsikter i förväg, för att inte tappa ansiktet på mötet och för att förbereda sig på motargument.

Det är inte bara fler kvinnor som behövs i en framgångsrik ledningsgrupp, tycker hon.

– Över huvud taget tycker jag att man ska sträva efter en så blandad grupp som möjligt, säger Lilian Fossum. Inte bara

efter kön, utan efter nationalitet, ålder, yrkeserfarenhet och olika åskådningar. Har man för mycket gemensamma värderingar, tycker man att många saker är helt självklara och inte behöver diskuteras. Med en blandad grupp blir det mer debatt och man måste våga säga emot och också våga bli emotsagd utan att ta det personligt.

Hur känns det att arbeta på din pappas gamla arbetsplats?

– Spännande! Visst är det en speciell känsla att få komma till Electrolux. Och det är en stor utmaning att jobba med personalfrågor, som till viss del är ett nytt område för mig.

– Och fastän headhuntern som kontaktade mig om jobbet inte visste vem jag var dotter till, så tror jag nog att pappa hade tyckt att det var roligt. Han var svårt sjuk på slutet och hade förlorat talförmågan. Men när jag berättade att jag blivit kontaktad om jobbet log han.

De har mycket gemensamt, Lilian Fossum och hennes pappa Hans Werthén. Ambitionen, strävan att lyckas och kärleken till bergen. Men, som hon säger:

– Jag har inga ambitioner att bli lika duktig som pappa i näringslivet, men jag vill påstå att jag är en klart bättre bergsklättrare!

Malin Amalthier