Forskare:

Jag blev överraskad att de unga papporna klarade sig så bra

RELATIONER

Tonårsmammor är en socialt utsatt grupp.

För första gången har man nu tittat på papporna till deras barn.

Det visade sig att många har använt narkotika och dömts för olika brott.

Men också att de växte med uppgiften som pappor och kände sig som bra föräldrar.

Foto: Börje Thuresson

Det föds ungefär 2000 barn om året i Sverige som har en tonårsmamma. Tonårsmammans väl och ve är ganska välundersökt. Man vet att hon ofta tillhör en utsatt grupp.

Cecilia Ekéus, barnmorska och doktorand i folkhälsovetenskap vid Karolinska instituet, bestämde sig för att, tillsammans med docent Kyllike Christensson, ta reda på vilka papporna är.

– Man har aldrig brytt sig om att titta på papporna, vilket är väldigt konstigt. För att kunna stödja mammorna måste vi veta hur deras totala situation ser ut. Jag tror att papporna är lika viktiga för barnet som mamman.

Även om undersökningen visar en ganska svart bild av pappornas situation

hittade Cecilia också

mycket positivt.

Hon gjorde djupintervjuer med några av papporna, som var mellan 14 och 45 år gamla, medelålderna låg på 23.

– De verkade stå nära barnens mammor även om de inte bodde ihop. Visst hade de det jobbigt, särskilt ekonomiskt.

– Men jag blev överraskad att de klarade det så bra trots en tuff tillvaro. Många hade också förändrat sina liv efter barnets födelse och var aktivt delaktiga.

De flesta uppgav att de inte själva hade valt att bli pappor, men när deras flickvän velat behålla barnet hade accepterat faktum och tagit sig an uppgiften. Och nästan alla ansåg att de kommer att bli bra föräldrar.

Förlossningen var något som de intervjuade beskrev som en stark upplevelse.

– De var som uppslukade och ville bara prata om den, vad som hade hänt minut för minut. Alla upplevde den som både jobbig och fantastisk.

Fakta/ Studien