”En smal tjockis är en smal tjockis, som en symptomfri diabetiker”

RELATIONER

Det finns tusentals sätt att bli smal.

Till vilken nytta?

– Ingen metod är framgångsrik. Då hade inte de andra funnits, säger överläkaren Thomas Kjellström.

De vetenskapliga bevisen för att bantning fungerar är få.

– Många preparat fungerar bra i början. Att gå ner i vikt klarar de flesta med vilken

metod som helst. Summan över en längre tid brukar vara en viktökning, säger Thomas Kjellström, överläkare i internmedicin i Helsingborg.

Vad som händer på sikt är sämre känt.

– Bara ett fåtal metoder har följts upp ordentligt. Många har ingen dokumentation alls, de kan vara rekommenderade av en pensionerad läkare i Ungern.

Tillsammans med en vetenskaplig grupp på SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering, granskar Thomas Kjellström vilka metoder för att gå ner i vikt som fungerar.

– Vi vill ha reda på vilken kunskap, vetenskaplig styrka, det finns i behandlingen av problemet fetma, säger han.

Gruppen har delat in bantning i sex olika kategorier: kostbehandling, specialkost (exempelvis Nutrilett), beteendeterapier, fysisk aktivitet, läkemedel, kirurgi och övrigt.

– I gruppen ”övrigt” ingår helsvält, magi, ägguledieter och andra mysko grejer. De är inte studerade, men vi har med dem ändå för att visa att vi har letat, säger

Mona Britton, projektsamordnare på SBU.De kategorier som är bäst uppföljda är läkemedel och kirurgi. Men det går ändå inte att säga att de är ”bäst”.
Vi har ingen metod som hjälper

– Har du fetma av enorm grad, händer ingenting utom vid operation. Vid måttligare övervikt är det ingen som funderar på kirurgi, säger Mona Britton.

– Vi vill helst ha en åtgärd som är så bra att man kan behandla vem som helst med den, säger Thomas Kjellström.

Den finns inte.

– Fetma är en kronisk, men behandlingsbar sjukdom. En smal tjockis är en smal tjockis, precis som en behandlad diabetiker är en symptomfri diabetiker, säger Pål Rooth, läkare på överviktsenheten i Huddinge.

Enheten arbetar på flera fronter samtidigt. Beteendeförändring är en viktig bit i behandlingen. Och om patienten behöver få känna att en viktminskning är möjlig, kan han eller hon få måltidsersättning för att få ett snabbare resultat.

– Men det är svårt att balansera när de ska börja äta vanlig mat igen.

Pål Rooth är annars ingen vän av snabba metoder.

– Vi rekommenderar ett halvt kilo i veckan. Då svarar inte kroppen med rekyler. Det finns data som tyder på att jojobantning inte är bra för kroppen.

Christina Vallgren