– Rör inte den fria aborten

Tre av fyra nätläsare på Aftonbladet tycker inte att det ska vara svårare att göra abort.

RELATIONER

Svenska socialstyrelsen diskuterar en sänkning av abortgränsen.

Och i USA stoppade president Bush bidragen till organisationer som arbetar med abortfrågan.

Men tre av fyra nätläsare på Aftonbladet tycker inte att det ska vara svårare att göra abort.

- Det visar att svenska abortlagstiftningen har starkt stöd, säger Katarina Lindahl, generalsekreterare i RFSU.

Katarina Lindahl, Inger Segelström och Lotti Helström.

I dag har kvinnor fri abort upp till graviditetsvecka 18. Kvinnan beslutar helt själv. Efter vecka 18 kan kvinnor få abort beviljad efter Socialstyrelsens prövning.

I USA har abortlagstiftningen kommit i fokus. Det första George W Bush gjorde som ny president, var att stoppa alla bidrag till internationella organisationer som på något sätt arbetar med abortfrågor.

Debatten påverkar också Sverige, enligt s-kvinnornas Inger Segelström.

- Vi måste ständigt försvara abortlagstiftningen mot grupper och partier som vill riva upp den, säger Inger Segelström.

- Och det är inget nytt. Ungefär varannan månad får jag försvara den abortlagstiftning vi har i Sverige. Så kommer det att fortsätta eftersom vi har politiker i riksdagen som vill riva upp abortlagstiftningen, tillägger hon.

Katarina Lindahl på RFSU säger att abortlagstiftningen är en lag som alltid måste försvaras, som ständigt kommer att ifrågasättas.

-Dessa grupper är högljudda. Jag tror inte de kan hota den fria aborten. Men de kan försvåra för kvinnor som i alla fall skulle göra abort, säger Katarina Lindahl.

Lotti Helström, överläkare på Karolinska sjukhuset, är ansvarig för kvinnoklinikens abortverksamhet.

Hon tycker att nuvarande abortlagstiftning är bra.

- Lagen är smart skriven. Kvinnan har ett eget val men vi är skyldiga att tillhandahålla abortrådgivning, säger Lotti Helström.

Är abort ett svårt beslut?

- För de flesta kvinnor är det inte ett svårt beslut. Nästan 80 procent säger att det är ett lätt beslut. De är säkra och lugna när de kommer hit. Men 20 procent säger att det är svårt och att de varken vet ut eller in, säger Lotti Helström.

Känner kvinnor att de får sörja en abort på samma sätt som ett missfall?

- Det är svårare att bearbeta förlusten av en utförd abort. Men jag tror inte att det är personalens inställning som påverkar, utan kvinnans egen inställning, säger Lotti Helström.

Vid niotiden på torsdagskvällen hade över 20 000 personer svarat på frågan ”Ska det bli svårare att göra abort?” i en enkät på Aftonbladets nätupplaga.

25,4 procent svarar ja, 55,4 procent tycker att det är bra som det är och 19,1 procent menar att det bör bli lättare att göra abort.

Cina Rönn