Var åttonde sjuåring har haft tinnitus

Tjut i öronen kan utlösas av stress under lång tid

1 av 2
Tinnitus upplevs ofta som en ihållande ton eller signal, eller ett brus.
RELATIONER

Tinnitus - tjut i öronen - ökar bland barn.

Var åttonde 7-åring är drabbad.

- Stress kan vara en orsak, säger hörselexperten Kajsa-Mia Holgers på Sahlgrenska sjukhuset.

Axel, 10, lider av tinnitus. När han har matte i skolan tjuter det som allra värst i öronen. "Det är då det är jobbigast", sa Axel, när han kom till Hörselmottagningen på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

- Tinnitus kan utlösas av långvarig stress, säger Kajsa-Mia Holgers, specialistläkare och audiolog -expert på hörselrubbningar.

Hon har undersökt hur vanligt det är med tinnitus bland sjuåriga skolbarn. 961 barn ingick i studien. 13 procent hade någon gång haft tinnitus.

- Jag upplever att tinnitus har ökat hos barn. Det är fler som söker hos oss. Att tinnitus förekommer i så här stor utsträckning bland barn är viktigt att uppmärksamma, säger Kajsa-Mia Holgers.

Buller och oljud är en vanlig orsak till tinnitus.

Förr sökte barn och ungdomar hjälp mot tinnitus vanligen efter popkonserter.

- Men i dag beror tinnitus sällan på popkonserter, smällare eller knallpulverpistoler.

- I stället har barnen varit på knattedisco, spelat ett instrument eller är så pressade i skolan eller hemma att de får tinnitus, säger Inger Pringle, tinnitusterapeut och specialistsjuksköterska.

Kan större barngrupper och mer buller på förskolorna vara en orsak?

- Naturligtvis blir det mer buller och o-ljud med fler barn. Det är ju ett känt problem detta med buller och hög ljudnivå när det gäller förskolan, säger Bo Malmberg, arbetsmiljöinspektör på Arbetsmiljöinspektionen, före detta Yrkesinspektionen.

På en arbetsplats är 85 decibel A under åtta timmar maximalt tillåten ljudstyrka. Är den högre måste arbetsgivaren åtgärda oljudet.

Kan man, utifrån

arbetsmiljölagen, tvinga en kommun att minska

antalet barn på en förskola om bullret överstiger 85 decibel A?

- Ja, principiellt kan man det, om man kan påvisa att det beror på för många barn.

- Då måste man minska antalet barn, det är min bedömning.

FAKTA/Tinnitus