Vem tar ansvar när en tjej slår en tjej?

I USA är våld i homosexuella relationer lika vanligt som våld hos heterosexuella

1 av 3 | Foto: Foto: Pontus Höök, Andreas hillergren
RELATIONER

En kvinna nekades hjälp på en kvinnojour eftersom misshandlaren var en kvinna och inte en man.

- Kvinnorörelsen måste inse att våld är ett mänskligt problem och inte ett manligt, säger Petra Östergren, feministisk debattör.

I Karlshamn misshandlades en kvinna av sin vuxna dotter och blev utkastad ur deras gemensamma bostad. När sjukhus och polis ringde till kvinnojouren nekades kvinnan plats. Argumentet var att hon misshandlats av fel kön.

Angela Beausang, ordförande

i Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige, Roks, säger att det hela är ett missförstånd. Men någon garanti att alla kvinnojourer tar emot kvinnor som utsatts för lesbiskt våld kan hon inte ge.

- För mig är det en självklarhet att de är välkomna. Men om en enskild jour inte tar emot dessa kvinnor så behöver den inte göra det. Varje jour är en självständig ideell förening.

Hon menar att kvinnojourerna har börjat få mer kunskap om lesbiskt våld under de senaste åren, men att mäns våld mot kvinnor är det stora problemet.

- Jag hoppas att lesbiska kvinnor känner att de kan ringa hit, och att de kan känna sig trygga på en kvinnojour.

Petra Östergren anser att kvinnorörelsen inte vill se att även kvinnor i lesbiska förhållande misshandlas, och att män misshandlas i förhållanden med både kvinnor och andra män.
Det gör inte mindre ont på en kvinna som blir förföljd av sin dotter eller en kvinnlig älskare

- Alla har rätt att få skydd mot förföljelse. Det gör inte mindre ont på en kvinna som blir förföljd av sin dotter eller en kvinnlig älskare.

Petra Östergren tycker att samhället måste börja diskutera problemet med våld i ett större perspektiv.

- Det är fel att åtgärdsprogrammen bara är solidariska med vissa kvinnor. Det är möjligt att vi måste ha olika jourer, om de nuvarande inte har den kompetens som behövs. Vi måste också se över kvinnofridslagen.

Elis Envall, kvinnovåldsexpert på socialdepartementet, säger att våld i lesbiska förhållanden ännu inte uppmärksammats, men att framtida satsningar är att vänta efter påtryckningar från RFSL och Homo, ombudsmannen mot diskriminering av grund av sexuell läggning.

- Det behövs mer kunskap och forskning på området: hur vanligt det är och om samhället klarar av att bemöta dem som utsatts för det, säger Hans Ytterberg, Homo.

"

FAKTA/Lesbiskt våld

Christina Larsson

ARTIKELN HANDLAR OM