Kvinnor jobbar 12 gånger mer än män

RELATIONER

Trots att allt fler kockar syns i våra tv-rutor spenderar fruar och flickvänner två och en halv gånger längre tid i köket än män. Och fyra gånger mer tid med dammsugaren.

Hemmen är långt ifrån jämställda. En färsk undersökning visar att kvinnor jobbar upp till tolv gånger mer i hemmen än män. Det är den engelska statistiska centralbyrån, ONS, som har frågat 1 600 gifta eller sambos om uppdelningen i hemmet.

Genomsnittskvinnan lägger ner fyra timmar om dagen på diverse

hushållssysslor, medan män bara jobbar två timmar och 22 minuter. Sju av tio kvinnor förvärvsarbetar, en ökning från ungefär hälften 1959. Under samma tid sjönk antalet anställda män från 94 procent till 79. Alltså är det ungefär lika många män som kvinnor som jobbar utanför hemmet idag.

Tvätta, stryka och sy är inget som män gillar. Det är där de största skillnaderna finns. Kvinnorna ägnar 25 minuter om dagen åt detta, medan männen bara lägger ned två minuter. Däremot jobbar männen mer i trädgården, ungefär dubbelt så mycket.

Trots att den senaste halvan av 1900-talet har inneburit att nästan lika många kvinnor som män förvärvsarbetar, så har inte den jämställdheten följt med hem.