Nu kan du få hjälp, Hugh!

RFSU ger sexköparna terapi: "De bär på känslor av hjälplöshet, svaghet och tomhet"

1 av 2 | Foto: AP
I juni 1995 greps skådespelaren Hugh Grant i Los Angeles just i färd med att köpa sexuella tjänster av den prostituerade Divine Brown.
RELATIONER

Även män som köper sex kan ses som offer - inte bara de prostituerade kvinnorna.

Det tycker de psykoterapeuter på RFSU som behandlar båda grupperna. För första gången sammanfattar de nu sina erfarenheter.

Hos RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning) kan både prostituerade och sexköpare få samtalsterapi. 1998/1999 började allt fler ur dessa grupper höra av sig, och i dag har RFSU inte resurser att ta emot alla. Generalsekreterare Katarina Lindahl tycker att övriga samhället gör alldeles för lite:

- Det är skandal att allvarliga sexuella problem har så låg prioritet inom psykiatrin och socialvården.

Hon och psykoterapeuterna anser att om man vill få bukt med prostitutionen måste sexköparna få hjälp lika väl som kvinnorna.

- Man kan inte bara se prostitutionen som ett patriarkaliskt problem, utan man kan fråga sig om det inte handlar om ett ömsesidigt utnyttjande - även om kvinnorna far mer illa, säger Eva Hedlund, leg psykoterapeut som arbetat med sexmissbrukande män i många år.

Männen söker ofta hjälp i en livskris - som att hustrun avslöjat dem eller att sexmissbruket blivit för dyrt (till exempel genom internetsurfande).

- Att män går till prostituerade är inte så enkelt som att det bara handlar om sex. Snarast omvandlar de andra känslor till sex. Många har använt sex, till exempel intensiv onani, som tröst och avslappning sedan mycket tidigt i livet. De bär på känslor av hjälplöshet, svaghet och tomhet, säger leg psykoterapeut Bertil Berg.

- De skulle inte känna igen sig i bilden av en som utnyttjar. Men att köpa sex kan bli ett sätt att försöka få kontroll över något.

Kvinnorna som söker hjälp hos RFSU är inte missbrukare och de vill inte i första hand få hjälp att sluta sälja sex. I stället har de kanske problem med sexlivet eller vill förändra livet i stort. De vinster de sett med prostitutionen har förstås varit att skaffa pengar, men också annat, enligt Gullvi Sandin, leg psykoterapeut:

- De når en slags maktposition där de är efterfrågade och behövs. De får betydelse genom att bli utvalda och kunna säga ja eller nej.

Samtidigt mår de mycket dåligt: Alla har någon form av kroppsliga problem, som att de skär sig, har ätstörningar eller har försökt ta sitt liv.

Både männen och kvinnorna känner skam för det de gör. Ofta är kontakten med RFSU första gången de pratar om

sina problem.

Hur många av kvinnorna som slutar att sälja sin kropp vet inte RFSU ännu. Enligt Eva Hedlund minskar symptomen för sexmissbruk för de allra flesta av männen som gått i gruppterapi.

FAKTA/Sexköpare och prostituerade

Cecilia Gustavsson