Unga väljer familjen före jobbet

En trygg generation som aldrig upplevt fattigdom. Bi Puranen har följt 1 000 ungdomar från 90-talets tonår till tidigt vuxenliv. Idealen står sig.Baksidan är dålig förståelse för äldre och en ovilja att ta emot flyktingar

1 av 5 | Foto: KALLE ASSBRING
"Både tjejer och killar har en stark önskan att nå en helhet i livet", säger Bi Puranen som forskar om ungas värderingar.
RELATIONER

Unga män och kvinnor får allt mer lika värderingar.

Alla sätter relationer och familj före arbete.

Det visar helt ny forskning.

Bi Puranen, docent och framtidsforskare, har i projektet "Global generation" intervjuat tusen unga människor en gång om året sedan 1995. Av de tusen har 100 personer djupintervjuats varje år. När intervjuerna började var de mellan 19 och 25 år. I dag är de mellan 26 och 32, och 44 procent har barn.

Fram träder bilden av en generation som är positiv till ny teknik och vill vara solidarisk mot sin omvärld. Utmärkande är att de klassar relationen till sin partner - eller sin familj om de hunnit skaffa barn - som viktigare än jobbet.

- Detta gäller även de unga männen. Vi ser nu, efter några år, att det inte bara var något de sa när de var yngre, utan att de verkligen vill prioritera familjen. Både tjejer och killar har en stark önskan om att nå en helhet i livet. Familj, vänner och hälsa är viktigt för dem, och det är fascinerande att de verkligen försöker leva efter detta. De vägrar välja, som en del av deras föräldrar gjorde när de valde arbetet och offrade familjen, säger Bi Puranen.

Båda könen tycker dessutom att ökad jämställdhet är en mycket viktig fråga.

Önskejobbet är ett som de kan utvecklas i, och som innebär frihet. Många vill själva kunna påverka om de ska jobba hemifrån ibland, de vill styra sin egen tid. 80 procent kan tänka sig att bo utomlands, och de reser gärna i arbetet. Men om resorna börjar gå ut över hemlivet så väljer de familjen. Kanske startar de eget - det kan hela 84 procent av männen och 67 procent av kvinnorna tänka sig.

När det kommer till yrkesval finns en annan av de få tydliga könsskillnaderna. Kvinnor väljer fortfarande hellre att jobba med människor, till exempel som lärare eller i vården. Mäns drömjobb finns inom IT och media.

Hur kommer det sig att de unga inte prioriterar arbetet?

- Delvis för att deras basbehov är tillgodosedda. De unga har aldrig varit med om fattigdom och ser inte arbete som ett sätt att skaffa mat för dagen. Det är en trygg generation. Däremot tycker de att det är viktigt att jobba för att bidra till samhället - men inte att jobbet ska komma i första hand. I föränderliga tider som dessa blir familjen en trygg bas, en plattform i livet.

De unga har en solidarisk syn på världen, och ser inte Sverige som ett litet land för sig med starka gränser. De är mycket miljömedvetna. De är intresserade av samhällets förändringar, men få har förtroende för regering och riksdag. 75 procent anser att beslutsfattarna borde tänka mer långsiktigt. Särskilt kvinnor tycker att politikerna inte tar sitt ansvar.

Trots detta är få villiga att själva engagera sig på traditionellt sätt. För att göra sig hörda väljer 59 procent media, medan att rösta eller organisera sig inte alls ses som lika bra sätt att påverka.

- Det här är stor förändring mot tidigare generationer. De unga är intresserade av politik, men inte av formerna för den. De vet inte riktigt hur de ska göra för att engagera sig. De vill inte sitta i en förening och arbeta i tio år, utan vill vara med och påverka snabbt, till exempel genom folkomröstningar via internet, säger Bi Puranen.

De unga har större förtroende för människan som individ än vad de har för olika institutioner.

Under den här generationens ungdomstid har den nya tekniken gjort sitt intåg. Nio av tio är i grunden positiva till ny teknik, och 57 procent använder dator varje dag.

Det här kan låta som rena drömgenerationen - de vill vårda relationer, vara solidariska, jämställda och värna om miljön. Finns det då inga dåliga sidor?

- Jodå. Många lider brist på förståelse för vad det innebär att bli äldre. De har attityder som "Gubbar med hatt ska inte finnas på vägarna". Det finns också en grupp som inte vill att Sverige ska ta emot fler flyktingar. Och många ser våld och kriminalitet som ett hot, och efterlyser därför hårdare tag. En annan sak jag märkt är att även om de är bra på att uttrycka sig, så är inte skrivkunskaperna de bästa.

- Jag är också

lite oroad över att de vill påverka, men ändå inte engagerar sig mer utan tycker att priset är för högt.

Cecilia Gustavsson