Pennan som ska hjälpa barnlösa

1 av 2
Injektionspennan Puregon Pen kommer patienten själv kunna använda för att stimulera sin äggproduktion.
RELATIONER

Ofrivilligt barnlösa får ett nytt hjälpmedel i sin behandling. Det är en injektionspenna som gör behandlingen enklare och säkrare. Dessutom lanseras ett nytt läkemedel som minskar den totala behandlingstiden och minskar biverkningarna.

Som ett led i behandling av kvinnor som är ofrivilligt barnlösa, får hon ett hormon FSH för att hennes äggproduktion ska stimuleras. Denna behandling utförs i Sverige av patienten själv.

Tidigare har FSH-hormonet förvarats i glasampuller i pulverform. Patientenvar sedan tvingad att själv dela på glasampullen och röra i pulvret i en koksaltlösning.

- Då var det risk både för att doseringen skulle bli fel, att det skulle blandas fel och för att få glas in i sprutan, säger Richard Lindgren, medicinsk chef på Organon som nu lanserar den nya pennan.

Det blev lite bättre för drygt ett år sedan då man lyckades förvara en flytande substans med FSH i plastampuller, då det bara var att dra upp vätskan i sprutan.

- Men med den nya injektionspennan kan du ställa in vilken dos du ska ha. Risken för att det ska bli fel minimeras, säger Richard Lindgren.

Pennan kommer att finnas på klinikerna från den 19 februari, men används redan nu på Carl von Linné-kliniken i Uppsala och vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.

- Sjukvårdspersonal måste nu utbildas för att de i sin tur ska kunna utbilda patienterna hur man ska använda injektionspennan, säger Richard Lindgren.

Pennan får patienten med vid behandling, tillsammans med en noggrann skriftlig information om hur den ska användas.

- Patienter i Sverige är väldigt duktiga på att behandla sig själva.

Dessutom slipper de att varje gång bege sig till ett sjukhus för att få injektioner, så som de har det i många andra länder, säger Richard Lindgren.

Parallellt med att kvinnans äggproduktion stimuleras, hämmas hennes egen hormonproduktion för att förhindra för tidig ägglossning. I dag används för detta ett läkemedel som ger klimakterieliknande biverkningar. Hela kvinnans hormonproduktion nedregleras.

Nu lanseras ett nytt läkemedel, Orgalutran, som minskar behandlingstiden till två veckor i stället för fyra. Dessutom får kvinnan inte de biverkningar som hon tidigare haft med svallningar och dåligt humör.

- Det nya läkemedlet har inte några sådana biverkningar, säger Richard Lindgren.

Cecilie Frödén